Wet bescherming persoonsgegevens

De door de Bedrijfsarts gegeven adviezen zijn vertrouwelijk. De Bedrijfsarts zal u geen medische informatie mogen verstrekken. U mag zelf ook niet naar de aard van de ziekte informeren bij de werknemer of deze informatie opnemen in het personeelsdossier. Dit kan frustrerend zijn voor de goede bedoelingen van de werkgever en de behoefte aan empathie van de werknemer.

De do's en don'ts bij ziekte zijn te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Wet bescherming persoonsgegevens

De door de Bedrijfsarts gegeven adviezen zijn vertrouwelijk. De Bedrijfsarts zal u geen medische informatie mogen verstrekken. U mag zelf ook niet naar de aard van de ziekte informeren bij de werknemer of deze informatie opnemen in het personeelsdossier. Dit kan frustrerend zijn voor de goede bedoelingen van de werkgever en de behoefte aan empathie van de werknemer.

De do's en don'ts bij ziekte zijn te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.