Risico Inventarisatie & Evaluatie

Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet ("Arbo-wet") is iedere werkgever verplicht de processen en werkzaamheden in zijn organisatie in beeld te hebben, de mogelijke risico's daarbij in kaart te brengen en maatregelen te nemen om de risico's zo veel als mogelijk tegen te gaan.

U kunt een dergelijk onderzoek, met de wet in de hand, natuurlijk zelf uitvoeren. Het is verstandig (en handiger) daarvoor een beproefd instrument te gebruiken: de "Branche-RIE".

De Branche-RIE (voluit "Branche Risico-inventarisatie en -evaluatie") is een digitaal product en geheel gericht op alle 2.700 technische groothandels in Nederland. De Branche-RIE is door alle CAO-partners in de Technische Groothandel erkend. Volgens insiders is de Branche-RIE Technische Groothandel één van de meest omvattende en beste branche-RI&E's in Nederland.

Dit instrument vindt via bijgaande link naar de WTG-site: model

Print dit artikel E-mail dit artikel

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet ("Arbo-wet") is iedere werkgever verplicht de processen en werkzaamheden in zijn organisatie in beeld te hebben, de mogelijke risico's daarbij in kaart te brengen en maatregelen te nemen om de risico's zo veel als mogelijk tegen te gaan.

U kunt een dergelijk onderzoek, met de wet in de hand, natuurlijk zelf uitvoeren. Het is verstandig (en handiger) daarvoor een beproefd instrument te gebruiken: de "Branche-RIE".

De Branche-RIE (voluit "Branche Risico-inventarisatie en -evaluatie") is een digitaal product en geheel gericht op alle 2.700 technische groothandels in Nederland. De Branche-RIE is door alle CAO-partners in de Technische Groothandel erkend. Volgens insiders is de Branche-RIE Technische Groothandel één van de meest omvattende en beste branche-RI&E's in Nederland.

Dit instrument vindt via bijgaande link naar de WTG-site: model