Re-integratie en Wet Poortwachter 

Re-integratie en Wet Poortwachter 

Naast het invoeren van sterke financiĆ«le prikkels voor werkgevers, heeft de Wet verbetering poortwachter (2002) bijgedragen aan een actieve aanpak van het ziekteverzuim. 

Deze wet regelt heel duidelijk de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer bij de aanpak van verzuim. De werkgever is hiervoor eindverantwoordelijk. 

Werkgever en werknemer dienen mee te werken aan de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer in het arbeidsproces. 

Het UWV beoordeelt of werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. Is dat naar het oordeel van het UWV onvoldoende dan kan het UWV betrokkenen boetes en sancties opleggen, zoals: 

  •  het verlengen van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (derde ziekte jaar); 
  •  het weigeren van of korten op een WIA-uitkering. 

Voor deze beoordeling is in de wet een aantal activiteiten en momenten vastgelegd die als het ware werkgever en werknemer dwingen om actief te zijn. 

In de bijlage hiernaast hebben wij deze procesgang voor u geschetst. 

Met dank aan drs. P. de Bruin, sectormanager bij ArboNed   

Als bijlage vind je het schema met alle activiteiten en verantwoordelijken van werkgever tijdens de ziekteperiode van een medewerker.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Re-integratie en Wet Poortwachter 

Re-integratie en Wet Poortwachter 

Naast het invoeren van sterke financiĆ«le prikkels voor werkgevers, heeft de Wet verbetering poortwachter (2002) bijgedragen aan een actieve aanpak van het ziekteverzuim. 

Deze wet regelt heel duidelijk de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer bij de aanpak van verzuim. De werkgever is hiervoor eindverantwoordelijk. 

Werkgever en werknemer dienen mee te werken aan de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer in het arbeidsproces. 

Het UWV beoordeelt of werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. Is dat naar het oordeel van het UWV onvoldoende dan kan het UWV betrokkenen boetes en sancties opleggen, zoals: 

  •  het verlengen van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (derde ziekte jaar); 
  •  het weigeren van of korten op een WIA-uitkering. 

Voor deze beoordeling is in de wet een aantal activiteiten en momenten vastgelegd die als het ware werkgever en werknemer dwingen om actief te zijn. 

In de bijlage hiernaast hebben wij deze procesgang voor u geschetst. 

Met dank aan drs. P. de Bruin, sectormanager bij ArboNed   

Als bijlage vind je het schema met alle activiteiten en verantwoordelijken van werkgever tijdens de ziekteperiode van een medewerker.