Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf kan uitvoeren. De preventiemedewerker is een medewerker van de organisatie. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet.

Voor de benoeming van de preventiemedewerker is instemming van de OR of PV nodig.

Bij een organisatie kleiner dan 25 personen mag de directeur zelf de taken van preventiemedewerker op zich nemen.

De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners en voorziet hen van advies. De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Links:
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/preventiemedewerker

Print dit artikel E-mail dit artikel

Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf kan uitvoeren. De preventiemedewerker is een medewerker van de organisatie. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet.

Voor de benoeming van de preventiemedewerker is instemming van de OR of PV nodig.

Bij een organisatie kleiner dan 25 personen mag de directeur zelf de taken van preventiemedewerker op zich nemen.

De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners en voorziet hen van advies. De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Links:
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/preventiemedewerker