Deskundigen Oordeel UWV (DO)

Indien u het niet eens bent met het advies van de Bedrijfsarts kunt u een DO aanvragen bij het UWV.

De werknemer kan dit ook doen.

U kunt een deskundigen oordeel aanvragen met de volgende vragen:

  • Kan de werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen?
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
  • Is het werk, binnen of buiten het bedrijf, dat de werknemer moet doen passend?
  • Heeft u genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer?
  • Kunt u het veelvuldig ziekteverzuim van uw werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van uw werknemer wordt aangepast? Of door uw werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

Aan het Deskundige Oordeel zijn kosten verbonden.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Deskundigen Oordeel UWV (DO)

Indien u het niet eens bent met het advies van de Bedrijfsarts kunt u een DO aanvragen bij het UWV.

De werknemer kan dit ook doen.

U kunt een deskundigen oordeel aanvragen met de volgende vragen:

  • Kan de werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen?
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
  • Is het werk, binnen of buiten het bedrijf, dat de werknemer moet doen passend?
  • Heeft u genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer?
  • Kunt u het veelvuldig ziekteverzuim van uw werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van uw werknemer wordt aangepast? Of door uw werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

Aan het Deskundige Oordeel zijn kosten verbonden.