Bezoek aan huisarts, specialist etc.

Wij citeren hier de WTG-site. Dit onderwerp is niet in de wet of in de CAO geregeld en dus een zaak tussen werkgever en werknemer. Hierbij spelen begrippen als 'goed werkgever' en 'goed werknemer' een belangrijke rol.
 

Als goed werkgever word je geacht de werknemer in de gelegenheid te stellen een arts e.d. te kunnen bezoeken tijdens werktijd. Als goed werknemer word je geacht artsenbezoek e.d. zoveel mogelijk buiten werktijd dan wel aan het begin of aan het einde van de werkdag te plannen. Huisartsen, tandartsen, enz. houden daar ook rekening mee. Zo liggen bezoekuren van een huisarts in het algemeen tussen 8-9 uur en 13-14 uur. Uiteraard kan het voorkomen dat een specialist, zoals een kaakchirurg, voor een ingreep moet worden bezocht en dat valt meestal midden in een dagdeel. Blijft het bij één keer dan zal een goed werkgever daarvoor vrij geven. Indien er sprake is van meerdere bezoeken dan zal de werknemer vervolgens zelf vrij moeten nemen. Het advies van WTG is om in uw huishoudelijk reglement of in de arbeidsovereenkomst een passage hierover op te nemen ten einde misverstanden te voorkomen.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Bezoek aan huisarts, specialist etc.

Wij citeren hier de WTG-site. Dit onderwerp is niet in de wet of in de CAO geregeld en dus een zaak tussen werkgever en werknemer. Hierbij spelen begrippen als 'goed werkgever' en 'goed werknemer' een belangrijke rol.
 

Als goed werkgever word je geacht de werknemer in de gelegenheid te stellen een arts e.d. te kunnen bezoeken tijdens werktijd. Als goed werknemer word je geacht artsenbezoek e.d. zoveel mogelijk buiten werktijd dan wel aan het begin of aan het einde van de werkdag te plannen. Huisartsen, tandartsen, enz. houden daar ook rekening mee. Zo liggen bezoekuren van een huisarts in het algemeen tussen 8-9 uur en 13-14 uur. Uiteraard kan het voorkomen dat een specialist, zoals een kaakchirurg, voor een ingreep moet worden bezocht en dat valt meestal midden in een dagdeel. Blijft het bij één keer dan zal een goed werkgever daarvoor vrij geven. Indien er sprake is van meerdere bezoeken dan zal de werknemer vervolgens zelf vrij moeten nemen. Het advies van WTG is om in uw huishoudelijk reglement of in de arbeidsovereenkomst een passage hierover op te nemen ten einde misverstanden te voorkomen.