Voorbeeld sollicitatieformulier

Voorbeeld sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens

Naam :…………………………………………………………………

Voornamen :…………………………………………………………………

Roepnaam :…………………………………………………………………

Geboortedatum :…………………………………………………………………

Adres :…………………………………………………………………

Postcode & woonplaats :…………………………………………………………………

Telefoon

Mobiel :…………………………………………………………………

E-mailadres :…………………………………………………………………

Uw wensen en mogelijkheden

Naar welke functie(s) solliciteert u?

……………………………………………………

Hoeveel uur per week wilt u werken?

0 fulltime

0 parttime, ....... uur per week

Bent u bereid om in ........ ploegendienst te werken?

0 ja 0 nee

Wat verwacht u bruto per maand te gaan verdienen?

€ ..................

Gevolgde opleidingen:

Soort opleiding / cursus van / tot diploma ja/neen

……………………………………… | ………………

……………………………………… | ………………

……………………………………… | ………………

……………………………………… | ………………

Volgt u nu een opleiding of cursus? Zo ja, welke?

.............................................

Wanneer rondt u deze af?

....................................

Werkervaring:

Naam bedrijf functie van/tot

……………………….. | ……………… ...........

……………………….. | ……………… ...........

……………………….. | ……………... ...........

Met welke machines/apparatuur/software heeft u veel ervaring?

…………………………………………………………………

Heeft u nevenfuncties? Zo ja, welke en bij welke werkgever?

…………………………………………………………………

Eventueel vrijwilligerswerk:

………………………………………….

Motivatie:

Wat interesseert u in de aangeboden functie?

…………………………………………………………………

Wat interesseert u in ons bedrijf?

…………………………………………………………………

Wat is uw opzegtermijn?

……………………………………..

Ruimte voor eventuele bijzonderheden

…………………………………………………………………

Ondertekening

Plaats :

Datum :

Handtekening :

Print dit artikel E-mail dit artikel

Voorbeeld sollicitatieformulier

Voorbeeld sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens

Naam :…………………………………………………………………

Voornamen :…………………………………………………………………

Roepnaam :…………………………………………………………………

Geboortedatum :…………………………………………………………………

Adres :…………………………………………………………………

Postcode & woonplaats :…………………………………………………………………

Telefoon

Mobiel :…………………………………………………………………

E-mailadres :…………………………………………………………………

Uw wensen en mogelijkheden

Naar welke functie(s) solliciteert u?

……………………………………………………

Hoeveel uur per week wilt u werken?

0 fulltime

0 parttime, ....... uur per week

Bent u bereid om in ........ ploegendienst te werken?

0 ja 0 nee

Wat verwacht u bruto per maand te gaan verdienen?

€ ..................

Gevolgde opleidingen:

Soort opleiding / cursus van / tot diploma ja/neen

……………………………………… | ………………

……………………………………… | ………………

……………………………………… | ………………

……………………………………… | ………………

Volgt u nu een opleiding of cursus? Zo ja, welke?

.............................................

Wanneer rondt u deze af?

....................................

Werkervaring:

Naam bedrijf functie van/tot

……………………….. | ……………… ...........

……………………….. | ……………… ...........

……………………….. | ……………... ...........

Met welke machines/apparatuur/software heeft u veel ervaring?

…………………………………………………………………

Heeft u nevenfuncties? Zo ja, welke en bij welke werkgever?

…………………………………………………………………

Eventueel vrijwilligerswerk:

………………………………………….

Motivatie:

Wat interesseert u in de aangeboden functie?

…………………………………………………………………

Wat interesseert u in ons bedrijf?

…………………………………………………………………

Wat is uw opzegtermijn?

……………………………………..

Ruimte voor eventuele bijzonderheden

…………………………………………………………………

Ondertekening

Plaats :

Datum :

Handtekening :