Brievenselectie

1 Voorselectie

De eerste keuze wordt gemaakt op basis van de briefselectie. Een checklist met te hanteren criteria kan u daarbij behulpzaam zijn.

2 Het sollicitatieformulier en de brief

Omdat sollicitatiebrieven vooral door de grote onderlinge verschillen veelal moeilijk zijn te vergelijken, kunt u een sollicitatieformulier laten invullen.

De informatie over een sollicitant komt dan in gestandaardiseerde en overzichtelijke vorm beschikbaar, terwijl u ook de zekerheid heeft over alle, voor de voorselectie relevante, gegevens te beschikken.

Hierna volgt een aantal onderwerpen waar naar gekeken kan worden in de voorselectie:

  • Opleiding en diploma’s
  • Motivatie
  • Een verzorgde brief
  • Taalgebruik
  • Werkervaring

Iedere sollicitant heeft recht op een serieuze en eerlijke beoordeling van zijn brief met cv. Zorgvuldig toetsen vergroot de kans dat u ook echt de meest geschikte kandidaten selecteert.

3 Standaardprocedure

Het is de bedoeling, dat alle betrokkenen bij de selectie alle brieven lezen en beoordelen volgens dezelfde criteria. Zie voorbeeld stappenplan briefselectie.

Sollicitanten moeten binnen een redelijke termijn een reactie van u krijgen. Het is aan te raden alle kandidaten binnen één week de ontvangst van de sollicitatiebrief te bevestigen.

Na de eerste selectie, aan de hand van brieven of mails, blijft er een aantal sollicitanten over, zij beschikken over eigenschappen die aansluiten op de functievereisten.

Anderen vallen al in dit stadium af, omdat zij niet over de gewenste kwaliteiten beschikken. Deze sollicitanten krijgen een vriendelijk en met duidelijke redenen omkleed bedankbriefje. Uiteindelijk rest een aantal kandidaten dat niet in voldoende mate aan de gestelde eisen voldoet, maar die ook weer te goed zijn om zonder meer te worden afgewezen. Deze sollicitanten gaan ‘in portefeuille’. Ook zij ontvangen een afwijzing, maar dan met de vermelding dat er in de toekomst mogelijk nog gebruik wordt gemaakt van hun diensten.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Brievenselectie

1 Voorselectie

De eerste keuze wordt gemaakt op basis van de briefselectie. Een checklist met te hanteren criteria kan u daarbij behulpzaam zijn.

2 Het sollicitatieformulier en de brief

Omdat sollicitatiebrieven vooral door de grote onderlinge verschillen veelal moeilijk zijn te vergelijken, kunt u een sollicitatieformulier laten invullen.

De informatie over een sollicitant komt dan in gestandaardiseerde en overzichtelijke vorm beschikbaar, terwijl u ook de zekerheid heeft over alle, voor de voorselectie relevante, gegevens te beschikken.

Hierna volgt een aantal onderwerpen waar naar gekeken kan worden in de voorselectie:

  • Opleiding en diploma’s
  • Motivatie
  • Een verzorgde brief
  • Taalgebruik
  • Werkervaring

Iedere sollicitant heeft recht op een serieuze en eerlijke beoordeling van zijn brief met cv. Zorgvuldig toetsen vergroot de kans dat u ook echt de meest geschikte kandidaten selecteert.

3 Standaardprocedure

Het is de bedoeling, dat alle betrokkenen bij de selectie alle brieven lezen en beoordelen volgens dezelfde criteria. Zie voorbeeld stappenplan briefselectie.

Sollicitanten moeten binnen een redelijke termijn een reactie van u krijgen. Het is aan te raden alle kandidaten binnen één week de ontvangst van de sollicitatiebrief te bevestigen.

Na de eerste selectie, aan de hand van brieven of mails, blijft er een aantal sollicitanten over, zij beschikken over eigenschappen die aansluiten op de functievereisten.

Anderen vallen al in dit stadium af, omdat zij niet over de gewenste kwaliteiten beschikken. Deze sollicitanten krijgen een vriendelijk en met duidelijke redenen omkleed bedankbriefje. Uiteindelijk rest een aantal kandidaten dat niet in voldoende mate aan de gestelde eisen voldoet, maar die ook weer te goed zijn om zonder meer te worden afgewezen. Deze sollicitanten gaan ‘in portefeuille’. Ook zij ontvangen een afwijzing, maar dan met de vermelding dat er in de toekomst mogelijk nog gebruik wordt gemaakt van hun diensten.