Het beloningspakket

De functie-indeling en het beloningspakket

Uitgangspunt is dat op basis van de functie-indeling in de CAO van de Technische Groothandel de arbeidsvoorwaarden vastliggen. Als een functie niet onder de CAO valt of als er redenen zijn daarvan af te wijken, kunnen adviesbureaus (zoals Rvdb) een benchmark uitvoeren. Benchmarking is in dit soort gevallen een veelgebruikte methode. Dat houdt dan in dat in de markt in ruime zin wordt uitgezocht welke arbeidsvoorwaarden van gelijkwaardige functies zijn. Op die manier kan een concurrerend aanbod worden vastgesteld.

Globaal houdt benchmarking in:

  • Het verzamelen van informatie over doel en inhoud de functie. Daartoe dienen functiebeschrijving, advertentietekst, eventueel interview met een werkgever. Als voorbeelden van beschrijvingen onvoldoende soelaas bieden wordt een functieprofiel opgesteld.
  • Zo nodig aanvullende informatie over bijvoorbeeld de omvang van de organisatie, de verantwoordelijkheden die bij de functie horen en het aantal medewerkers waaraan leiding wordt gegeven.
  • Het op basis van al deze informatie zoeken naar de arbeidsvoorwaarden van vergelijkbare functies elders in de markt. Meestal is “doel van de functie” de sleutel om gelijkwaardige functies te herkennen.
  • Het onder punt 3 gestelde gaat om functies die de adviseur kent uit andere opdrachten of uit jaarlijkse onderzoeken in opdracht van branches of groepen van werkgevers. Ook wordt gezocht in op de markt beschikbare beloningsonderzoeken naar gelijkwaardige functies, die informatie geven over salaris, toeslagen inclusief eventuele bonussen, en secondaire arbeidsvoorwaarden in de ruimste zin.
  • Op deze manier kan uiteindelijk een indicatie worden gegeven wat er in de markt voor bepaalde functies wordt betaald.

Voorbeeld: recent kwam er een vraag binnen bij Rvdb naar de passende beloning voor een productmanager bij een internationaal handelsbedrijf in de chemische sector. Het advies werd gebaseerd op de algemene gegevens uit beloningsonderzoeken, aangevuld met analyses voor mannen, tussen 30 en 39 jaar, met Hbo-opleiding, in de regio Utrecht, Noord en Zuid-Holland, in de sector handel, met een omzetbudget tussen 5 en 10 miljoen Euro.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Het beloningspakket

De functie-indeling en het beloningspakket

Uitgangspunt is dat op basis van de functie-indeling in de CAO van de Technische Groothandel de arbeidsvoorwaarden vastliggen. Als een functie niet onder de CAO valt of als er redenen zijn daarvan af te wijken, kunnen adviesbureaus (zoals Rvdb) een benchmark uitvoeren. Benchmarking is in dit soort gevallen een veelgebruikte methode. Dat houdt dan in dat in de markt in ruime zin wordt uitgezocht welke arbeidsvoorwaarden van gelijkwaardige functies zijn. Op die manier kan een concurrerend aanbod worden vastgesteld.

Globaal houdt benchmarking in:

  • Het verzamelen van informatie over doel en inhoud de functie. Daartoe dienen functiebeschrijving, advertentietekst, eventueel interview met een werkgever. Als voorbeelden van beschrijvingen onvoldoende soelaas bieden wordt een functieprofiel opgesteld.
  • Zo nodig aanvullende informatie over bijvoorbeeld de omvang van de organisatie, de verantwoordelijkheden die bij de functie horen en het aantal medewerkers waaraan leiding wordt gegeven.
  • Het op basis van al deze informatie zoeken naar de arbeidsvoorwaarden van vergelijkbare functies elders in de markt. Meestal is “doel van de functie” de sleutel om gelijkwaardige functies te herkennen.
  • Het onder punt 3 gestelde gaat om functies die de adviseur kent uit andere opdrachten of uit jaarlijkse onderzoeken in opdracht van branches of groepen van werkgevers. Ook wordt gezocht in op de markt beschikbare beloningsonderzoeken naar gelijkwaardige functies, die informatie geven over salaris, toeslagen inclusief eventuele bonussen, en secondaire arbeidsvoorwaarden in de ruimste zin.
  • Op deze manier kan uiteindelijk een indicatie worden gegeven wat er in de markt voor bepaalde functies wordt betaald.

Voorbeeld: recent kwam er een vraag binnen bij Rvdb naar de passende beloning voor een productmanager bij een internationaal handelsbedrijf in de chemische sector. Het advies werd gebaseerd op de algemene gegevens uit beloningsonderzoeken, aangevuld met analyses voor mannen, tussen 30 en 39 jaar, met Hbo-opleiding, in de regio Utrecht, Noord en Zuid-Holland, in de sector handel, met een omzetbudget tussen 5 en 10 miljoen Euro.