Vakantie 

De regeling van vakantie en vrije dagen is in de CAO omschreven in artikel 46 en in de bijlage 3A

De CAO gaat niet duidelijk in op het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen wordt niet genoemd. Let u er op dat de wet een vervaltermijn kent voor de wettelijke vakantiedagen. (20 per jaar). Zie artikel 7:634 BW en artikel 7: 640 a BW. 

Artikel 7: 634 BW.
De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd. 

Artikel 7: 640a BW
De aanspraak op het minimum, bedoeld in artikel 634, vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Bij schriftelijke overeenkomst kan ten gunste van de werknemer worden afgeweken van de termijn van zes maanden, bedoeld in de eerste zin.   

De CAO geeft in artikel 46 lid 8 een afwijkende regeling voor de verjaringstermijn van de wettelijke vakantiedagen. De wet kent voor de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn en geen verjaringstermijn. De CAO geeft voor de wettelijke vakantiedagen tot 31 december 2015 een overgangsregeling. Daarvoor geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. 

In dat artikel 46 CAO wordt onder de punt 7 a en b de mogelijkheid beschreven van een jaarlijkse bedrijfssluiting, in juli en augustus, van 3 aaneengesloten weken. Houdt u er rekening mee, dat u een besluit hiertoe dient te nemen vóór 1 januari; daarbij raadpleegt u de OR, de personeelsvertegenwoordiging of de individuele medewerkers. 

NB. De CAO voor de Technische Groothandel voorziet niet in de mogelijkheid tot het aanwijzen van verplichte snipperdagen, bijv. de vrijdag tussen Hemelvaart en het weekend. 


Vakantieopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid


Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft gedurende de periode van ziekte recht op volledige opbouw van wettelijke vakantiedagen. In artikel 46 en bijlage 3 is hierover meer informatie te vinden. 

Print dit artikel E-mail dit artikel

Vakantie 

De regeling van vakantie en vrije dagen is in de CAO omschreven in artikel 46 en in de bijlage 3A

De CAO gaat niet duidelijk in op het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen wordt niet genoemd. Let u er op dat de wet een vervaltermijn kent voor de wettelijke vakantiedagen. (20 per jaar). Zie artikel 7:634 BW en artikel 7: 640 a BW. 

Artikel 7: 634 BW.
De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd. 

Artikel 7: 640a BW
De aanspraak op het minimum, bedoeld in artikel 634, vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Bij schriftelijke overeenkomst kan ten gunste van de werknemer worden afgeweken van de termijn van zes maanden, bedoeld in de eerste zin.   

De CAO geeft in artikel 46 lid 8 een afwijkende regeling voor de verjaringstermijn van de wettelijke vakantiedagen. De wet kent voor de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn en geen verjaringstermijn. De CAO geeft voor de wettelijke vakantiedagen tot 31 december 2015 een overgangsregeling. Daarvoor geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. 

In dat artikel 46 CAO wordt onder de punt 7 a en b de mogelijkheid beschreven van een jaarlijkse bedrijfssluiting, in juli en augustus, van 3 aaneengesloten weken. Houdt u er rekening mee, dat u een besluit hiertoe dient te nemen vóór 1 januari; daarbij raadpleegt u de OR, de personeelsvertegenwoordiging of de individuele medewerkers. 

NB. De CAO voor de Technische Groothandel voorziet niet in de mogelijkheid tot het aanwijzen van verplichte snipperdagen, bijv. de vrijdag tussen Hemelvaart en het weekend. 


Vakantieopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid


Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft gedurende de periode van ziekte recht op volledige opbouw van wettelijke vakantiedagen. In artikel 46 en bijlage 3 is hierover meer informatie te vinden.