Overige vormen van verlof 

Er zijn verschillende wettelijke regelingen die de medewerker de mogelijkheid geven verlof op te nemen, anders dan vakantie. De CAO-TG geeft hiervan een opsomming in artikel 43 en bijlage 3B. In bijlage 3B staat een puntsgewijs overzicht van de op dit moment bestaande verlofvormen De werkgever is wettelijk gehouden hieraan medewerking te verlenen, maar dat verschilt per verlofvorm. In bepaalde situaties dient het loon (deels) doorbetaald te worden, soms is er een aanvulling door het UWV, in andere gevallen betreft het onbetaald verlof.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Overige vormen van verlof 

Er zijn verschillende wettelijke regelingen die de medewerker de mogelijkheid geven verlof op te nemen, anders dan vakantie. De CAO-TG geeft hiervan een opsomming in artikel 43 en bijlage 3B. In bijlage 3B staat een puntsgewijs overzicht van de op dit moment bestaande verlofvormen De werkgever is wettelijk gehouden hieraan medewerking te verlenen, maar dat verschilt per verlofvorm. In bepaalde situaties dient het loon (deels) doorbetaald te worden, soms is er een aanvulling door het UWV, in andere gevallen betreft het onbetaald verlof.