Meer- en overwerk 

In principe moet iemand voldoende tijd hebben om het werk te doen, waarvoor hij is aangenomen. Dat vind je terug in het afgesproken contract en het aantal uren per week, fulltime of parttime. 

Maar er kunnen zich situaties voordoen, dat er even net wat meer tijd nodig is om de klus te klaren, overwerk dus. 

Maar is er altijd sprake van "overwerk" in de formele zin van het woord? Zeker met alle verschillende arbeidsovereenkomsten en aantal te werken uren per week, moet die vraag per situatie beantwoord worden. 

In de CAO is er sprake van overwerk, wanneer er meer uren gewerkt wordt dan de fulltime werkweek in uw bedrijf. Voor overwerk geldt een toeslag op het loon voor zover meer dan 0,5 uur wordt overgewerkt. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal overwerk uren. De compensatie voor overwerk vindt echter primair in tijd plaats, mits binnen een redelijke termijn. Met de OR of PV dient invulling te worden gegeven aan het begrip redelijke termijn. Bij compensatie in tijd is geen sprake van een toeslag. 

Wij spreken van meerwerk, zo lang er nog geen overschrijding van de fulltime-uren plaatsvindt. Dit laatste zal meestal het geval zijn als parttimers meer uren draaien. Dat parttime medewerkers ook echt overwerk uren draaien zal meestal een uitzondering zijn. 

Het is verstandig duidelijke afspraken te maken over de termijn waarbinnen overwerk en meerwerk kan worden gecompenseerd in tijd of in geld. 

Overwerk wordt geregeld in artikel 42 van de CAO. 

Meerwerk uren worden vergoed tegen het geldende uurloon. Er is dan geen toeslag van toepassing. De CAO regelt niet of meerwerk in tijd of in geld dient te worden gecompenseerd.   

Bij de hogere functies in de organisatie, maar bijv. ook voor vertegenwoordigers die veelal voor een belangrijk deel zelf invloed hebben op hun exacte werktijden, is afgesproken, dat er geen aparte vergoeding voor overuren van toepassing is. Als compensatie hiervoor krijgen deze medewerkers 3 extra vakantiedagen per jaar. Dit is terug te lezen in de CAO onder artikel 42 lid 7. 

Bij meer dan incidenteel overwerk geldt voor deze hogere functies ook de overwerkregeling. 

NB. Meerwerk telt wel mee bij de opbouw van vakantiedagen en vakantietoeslag. Overwerk levert op die punten niets extra's op.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Meer- en overwerk 

In principe moet iemand voldoende tijd hebben om het werk te doen, waarvoor hij is aangenomen. Dat vind je terug in het afgesproken contract en het aantal uren per week, fulltime of parttime. 

Maar er kunnen zich situaties voordoen, dat er even net wat meer tijd nodig is om de klus te klaren, overwerk dus. 

Maar is er altijd sprake van "overwerk" in de formele zin van het woord? Zeker met alle verschillende arbeidsovereenkomsten en aantal te werken uren per week, moet die vraag per situatie beantwoord worden. 

In de CAO is er sprake van overwerk, wanneer er meer uren gewerkt wordt dan de fulltime werkweek in uw bedrijf. Voor overwerk geldt een toeslag op het loon voor zover meer dan 0,5 uur wordt overgewerkt. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal overwerk uren. De compensatie voor overwerk vindt echter primair in tijd plaats, mits binnen een redelijke termijn. Met de OR of PV dient invulling te worden gegeven aan het begrip redelijke termijn. Bij compensatie in tijd is geen sprake van een toeslag. 

Wij spreken van meerwerk, zo lang er nog geen overschrijding van de fulltime-uren plaatsvindt. Dit laatste zal meestal het geval zijn als parttimers meer uren draaien. Dat parttime medewerkers ook echt overwerk uren draaien zal meestal een uitzondering zijn. 

Het is verstandig duidelijke afspraken te maken over de termijn waarbinnen overwerk en meerwerk kan worden gecompenseerd in tijd of in geld. 

Overwerk wordt geregeld in artikel 42 van de CAO. 

Meerwerk uren worden vergoed tegen het geldende uurloon. Er is dan geen toeslag van toepassing. De CAO regelt niet of meerwerk in tijd of in geld dient te worden gecompenseerd.   

Bij de hogere functies in de organisatie, maar bijv. ook voor vertegenwoordigers die veelal voor een belangrijk deel zelf invloed hebben op hun exacte werktijden, is afgesproken, dat er geen aparte vergoeding voor overuren van toepassing is. Als compensatie hiervoor krijgen deze medewerkers 3 extra vakantiedagen per jaar. Dit is terug te lezen in de CAO onder artikel 42 lid 7. 

Bij meer dan incidenteel overwerk geldt voor deze hogere functies ook de overwerkregeling. 

NB. Meerwerk telt wel mee bij de opbouw van vakantiedagen en vakantietoeslag. Overwerk levert op die punten niets extra's op.