Uitdiensttreding, checklist 

Net als bij de indiensttreding van een werknemer, moeten er bij een uitdiensttreding verschillende stappen gezet worden: de werknemer dient op de juiste wijze "uitgeboekt" te worden, bedrijfseigendommen ingeleverd, salaris, nog niet uitbetaalde kosten declaraties, terugbetaling studiekosten, vakantiegeld en vakantiedagen afgerekend, inlichten pensioenfonds en beĆ«indigen eventuele collectieve ziektekosten verzekering, opstellen getuigschrift etc. 

Ook hier geldt, dat u het zich gemakkelijker kunt maken door een checklist aan te houden, u houdt het overzicht, weet wat er moet gebeuren en ziet niets over het hoofd. 

In de bijlage (rechts) treft u een voorbeeld aan van een dergelijke checklist.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Uitdiensttreding, checklist 

Net als bij de indiensttreding van een werknemer, moeten er bij een uitdiensttreding verschillende stappen gezet worden: de werknemer dient op de juiste wijze "uitgeboekt" te worden, bedrijfseigendommen ingeleverd, salaris, nog niet uitbetaalde kosten declaraties, terugbetaling studiekosten, vakantiegeld en vakantiedagen afgerekend, inlichten pensioenfonds en beĆ«indigen eventuele collectieve ziektekosten verzekering, opstellen getuigschrift etc. 

Ook hier geldt, dat u het zich gemakkelijker kunt maken door een checklist aan te houden, u houdt het overzicht, weet wat er moet gebeuren en ziet niets over het hoofd. 

In de bijlage (rechts) treft u een voorbeeld aan van een dergelijke checklist.