Exit-interview 

Tijdens dit gesprek komen een aantal aspecten aan de orde die te maken hebben met het dienstverband van de werknemer en de reden(en) van vertrek. 

Het doel van het exitinterview is drieledig: 

1.  Het onderzoeken en vaststellen van de werkelijke ontslagmotieven.
2.  De organisatie aan de hand van de uitkomsten van het interview eventueel te verbeteren/aan te passen. 
3.  Het besteden van aandacht aan de vertrekkende werknemer, zodat deze op een positieve manier de organisatie verlaat. 

Het exitinterview vindt plaats op initiatief van de organisatie en wordt gevoerd door de werkgever. Een weigering door de werknemer zal worden gerespecteerd. 

Tijdens het interview wordt bijgesloten formulier zo volledig mogelijk ingevuld. Het formulier wordt bewaard bij de werkgever.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Exit-interview 

Tijdens dit gesprek komen een aantal aspecten aan de orde die te maken hebben met het dienstverband van de werknemer en de reden(en) van vertrek. 

Het doel van het exitinterview is drieledig: 

1.  Het onderzoeken en vaststellen van de werkelijke ontslagmotieven.
2.  De organisatie aan de hand van de uitkomsten van het interview eventueel te verbeteren/aan te passen. 
3.  Het besteden van aandacht aan de vertrekkende werknemer, zodat deze op een positieve manier de organisatie verlaat. 

Het exitinterview vindt plaats op initiatief van de organisatie en wordt gevoerd door de werkgever. Een weigering door de werknemer zal worden gerespecteerd. 

Tijdens het interview wordt bijgesloten formulier zo volledig mogelijk ingevuld. Het formulier wordt bewaard bij de werkgever.