Personeelshandboek, voorbeeld inhoudsopgave 

In iedere organisatie ontstaan huisregels, een bepaalde manier van werken. Ook kent iedere onderneming meestal zijn eigen arbeidsvoorwaarden, naast de geldende CAO voor de Technische Groothandel. Zeker als uw onderneming wat groter wordt, kan het nuttig zijn al deze informatie op ’n rijtje te zetten en te bundelen in een zgn. personeelshandboek. 

De basis voor de formele verhouding tussen werkgever en medewerker ligt vanzelfsprekend in de individuele arbeidsovereenkomst en de CAO. 

Andere onderwerpen, de uitwerking en eventuele uitleg van diverse regelingen passen goed in een personeelshandboek. Dit kan een papieren versie zijn, waarvan iedere werknemer een (actueel) exemplaar tot zijn beschikking heeft, of een digitale versie op het intranet. Houdt u bij de laatstgenoemde uitwerking er dan wel rekening mee, dat iedere medewerker voldoende in de gelegenheid is het digitale handboek te raadplegen. En informeert u werknemers per email of per brief over aanpassingen in het personeelshandboek en zorg dat uw mededeling daarover bewijsbaar is. 

Let op of instemming van de medewerker met wijzigingen is gewenst en of instemming van de OR noodzakelijk is.

Indien u zo'n handboek wilt opzetten, dan kan onderstaande inhoudsopgave als voorbeeld dienen.

1. Inleiding 

1.1 Doel van het personeelshandboek 

1.2 Huisregels 

1.3 Jubileum 

1.4 Personeelsvertegenwoordiging/OR 

1.5 Vertrouwenspersoon 

1.6 Organigram 

1.7 Verwijzing naar CAO voor de Technische Groothandel 


2. Arbeidstijden 

2.1 Urenregistratie 

2.2 Overwerk 


3. Vergoedingen 

3.1 Reiskostenvergoeding 

3.2 Onkostenvergoeding 

3.3 Overwerkvergoeding 

3.4 Feestdagenvergoeding 

3.5 Vergoeding aanbrengen nieuw personeelslid 

3.6 Vakantie en vakantietoeslag 

3.7 Feestdagen 

3.8 Arbeidsduurverkorting 

3.9 Bijzonder verlof 


4. Ziekte en arbeidsongeschiktheid 

4.1 Ziek- en herstelmeldingsprocedure 

4.2 Het melden van wijzigingen in de omstandigheden van het ziekteverzuim 

4.3 Het spreekuur van de arbodienst 

4.4 Arbeidsvoorwaarden bij arbeidsongeschiktheid 

4.5 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

4.6 Ouderschapsverlof 


5. Verzekeringen 

5.1 Pensioen 

5.2 WIA-verzekering 

5.3 Ziektekostenverzekering 

5.4 Algemene Nabestaanden Wet (ANW) 

5.5 Bedrijfsspaarregeling 


6. Beoordelings- en functioneringsgesprekken & Opleidingen 

6.1 Identificeren van de opleidingsbehoefte 

6.2 Aanvragen opleidingen 

6.3 Studiekostenvergoeding en terugbetalingsregeling 

6.4 Beoordelings- en functioneringsgesprekken, voorbeelden van gebruikte formulieren, jaarplanning     

7. Bedrijfsauto - Veiligheid - Mobiele telefoon 

7.1 Veiligheidsvoorschriften 

7.2 VCA 

7.3 Mobiele telefoon 

7.4 Beschikbaar stellen en gebruik van bedrijfsauto 

7.5 Laptop 


8 Privé-aankopen en klussen 


9. Nieuwsbrieven 


10. Salarisstroken 


11. Social Media regels

Print dit artikel E-mail dit artikel

Personeelshandboek, voorbeeld inhoudsopgave 

In iedere organisatie ontstaan huisregels, een bepaalde manier van werken. Ook kent iedere onderneming meestal zijn eigen arbeidsvoorwaarden, naast de geldende CAO voor de Technische Groothandel. Zeker als uw onderneming wat groter wordt, kan het nuttig zijn al deze informatie op ’n rijtje te zetten en te bundelen in een zgn. personeelshandboek. 

De basis voor de formele verhouding tussen werkgever en medewerker ligt vanzelfsprekend in de individuele arbeidsovereenkomst en de CAO. 

Andere onderwerpen, de uitwerking en eventuele uitleg van diverse regelingen passen goed in een personeelshandboek. Dit kan een papieren versie zijn, waarvan iedere werknemer een (actueel) exemplaar tot zijn beschikking heeft, of een digitale versie op het intranet. Houdt u bij de laatstgenoemde uitwerking er dan wel rekening mee, dat iedere medewerker voldoende in de gelegenheid is het digitale handboek te raadplegen. En informeert u werknemers per email of per brief over aanpassingen in het personeelshandboek en zorg dat uw mededeling daarover bewijsbaar is. 

Let op of instemming van de medewerker met wijzigingen is gewenst en of instemming van de OR noodzakelijk is.

Indien u zo'n handboek wilt opzetten, dan kan onderstaande inhoudsopgave als voorbeeld dienen.

1. Inleiding 

1.1 Doel van het personeelshandboek 

1.2 Huisregels 

1.3 Jubileum 

1.4 Personeelsvertegenwoordiging/OR 

1.5 Vertrouwenspersoon 

1.6 Organigram 

1.7 Verwijzing naar CAO voor de Technische Groothandel 


2. Arbeidstijden 

2.1 Urenregistratie 

2.2 Overwerk 


3. Vergoedingen 

3.1 Reiskostenvergoeding 

3.2 Onkostenvergoeding 

3.3 Overwerkvergoeding 

3.4 Feestdagenvergoeding 

3.5 Vergoeding aanbrengen nieuw personeelslid 

3.6 Vakantie en vakantietoeslag 

3.7 Feestdagen 

3.8 Arbeidsduurverkorting 

3.9 Bijzonder verlof 


4. Ziekte en arbeidsongeschiktheid 

4.1 Ziek- en herstelmeldingsprocedure 

4.2 Het melden van wijzigingen in de omstandigheden van het ziekteverzuim 

4.3 Het spreekuur van de arbodienst 

4.4 Arbeidsvoorwaarden bij arbeidsongeschiktheid 

4.5 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

4.6 Ouderschapsverlof 


5. Verzekeringen 

5.1 Pensioen 

5.2 WIA-verzekering 

5.3 Ziektekostenverzekering 

5.4 Algemene Nabestaanden Wet (ANW) 

5.5 Bedrijfsspaarregeling 


6. Beoordelings- en functioneringsgesprekken & Opleidingen 

6.1 Identificeren van de opleidingsbehoefte 

6.2 Aanvragen opleidingen 

6.3 Studiekostenvergoeding en terugbetalingsregeling 

6.4 Beoordelings- en functioneringsgesprekken, voorbeelden van gebruikte formulieren, jaarplanning     

7. Bedrijfsauto - Veiligheid - Mobiele telefoon 

7.1 Veiligheidsvoorschriften 

7.2 VCA 

7.3 Mobiele telefoon 

7.4 Beschikbaar stellen en gebruik van bedrijfsauto 

7.5 Laptop 


8 Privé-aankopen en klussen 


9. Nieuwsbrieven 


10. Salarisstroken 


11. Social Media regels