Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Wij vinden het als vanzelfsprekend, dat werkgever en medewerkers geregeld stilstaan bij ieders functioneren. Immers op deze manier stuur je het functioneren van het bedrijf. Iedere medewerker dient te weten wat er van hem wordt verwacht, hoe er tegen zijn inzet en output wordt aangekeken, wat gaat goed, wat kan beter en dan op welke manier? De werkgever moet weten hoe de medewerkers tegen hun functioneren aankijken en wat zij bijvoorbeeld nog missen om helemaal de gewenste prestaties te leveren. Denk dan onder andere aan kennis, opleiding, vaardigheden, goede aansturing, maar vooral goede en heldere afspraken. 

Dat vraagt wel wat gesprekken. Terwijl wij in veel situaties komen, waar we al tevreden zouden zijn met één gestructureerd gesprek(je) per jaar; vaak wordt dat niet eens gehaald. Daarom, om u te ondersteunen in het voeren van goede functionerings- en beoordelingsgesprekken, of om u uit te dagen hier een begin mee te maken, namen wij in de bijlage de beschrijving op van een uitgebreide gesprekscyclus met 3 gesprekken per jaar. Wellicht voor u teveel van het goede of nu nog een aantal bruggen te ver. Maar u vindt hierin vast en zeker een aantal punten om in uw situatie een (door)start te maken. 

Er is een verschil tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Bij een functioneringsgesprek gaat het om de afstemming van de doelen van de medewerker en van de organisatie. Het is belangrijk dat de medewerker zijn eventuele problemen bespreekbaar kan maken. In tegenstelling tot een functioneringsgesprek is een beoordelingsgesprek eenrichting en gaat over het verleden. De beoordeelde wordt beoordeeld over de werkzaamheden en de output die is geleverd en er wordt eventueel een beloning aangehangen. Voor de medewerkers namen wij een geheugensteuntje op ter voorbereiding op een functioneringsgesprek. 

En, indien u bij de behandeling van de Flexwet in deze Toolkit, het werken met een MindMap prettig vond, dan kunt u via een van de bijlagen naar een dergelijk schema gaan over functioneringsgesprekken. 

Praktijktip: 

Niet iedere werkgever en leidinggevende is getraind om goede functionerings- of beoordelingsgesprekken te voeren. Indien u hier werk van wilt maken, overweegt u dan eens hierin een training te (laten) volgen.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Wij vinden het als vanzelfsprekend, dat werkgever en medewerkers geregeld stilstaan bij ieders functioneren. Immers op deze manier stuur je het functioneren van het bedrijf. Iedere medewerker dient te weten wat er van hem wordt verwacht, hoe er tegen zijn inzet en output wordt aangekeken, wat gaat goed, wat kan beter en dan op welke manier? De werkgever moet weten hoe de medewerkers tegen hun functioneren aankijken en wat zij bijvoorbeeld nog missen om helemaal de gewenste prestaties te leveren. Denk dan onder andere aan kennis, opleiding, vaardigheden, goede aansturing, maar vooral goede en heldere afspraken. 

Dat vraagt wel wat gesprekken. Terwijl wij in veel situaties komen, waar we al tevreden zouden zijn met één gestructureerd gesprek(je) per jaar; vaak wordt dat niet eens gehaald. Daarom, om u te ondersteunen in het voeren van goede functionerings- en beoordelingsgesprekken, of om u uit te dagen hier een begin mee te maken, namen wij in de bijlage de beschrijving op van een uitgebreide gesprekscyclus met 3 gesprekken per jaar. Wellicht voor u teveel van het goede of nu nog een aantal bruggen te ver. Maar u vindt hierin vast en zeker een aantal punten om in uw situatie een (door)start te maken. 

Er is een verschil tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Bij een functioneringsgesprek gaat het om de afstemming van de doelen van de medewerker en van de organisatie. Het is belangrijk dat de medewerker zijn eventuele problemen bespreekbaar kan maken. In tegenstelling tot een functioneringsgesprek is een beoordelingsgesprek eenrichting en gaat over het verleden. De beoordeelde wordt beoordeeld over de werkzaamheden en de output die is geleverd en er wordt eventueel een beloning aangehangen. Voor de medewerkers namen wij een geheugensteuntje op ter voorbereiding op een functioneringsgesprek. 

En, indien u bij de behandeling van de Flexwet in deze Toolkit, het werken met een MindMap prettig vond, dan kunt u via een van de bijlagen naar een dergelijk schema gaan over functioneringsgesprekken. 

Praktijktip: 

Niet iedere werkgever en leidinggevende is getraind om goede functionerings- of beoordelingsgesprekken te voeren. Indien u hier werk van wilt maken, overweegt u dan eens hierin een training te (laten) volgen.