Functiebeschrijvingen 

Een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die bij een functie horen is de eerste stap die u zet bij het inrichten van uw werkorganisatie. Ook is het een belangrijke eerste stap om uw medewerker duidelijk te maken wat er van hem verwacht wordt.

Bij het opstellen van een functiebeschrijving dwingt u zich na te denken over 
  • de inhoud van de functie 
  • de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functie-houder 
  • de relatie met andere functies 
  • noodzakelijke opleiding, kennis en ervaring 
  • de vereiste persoonlijke kwaliteiten (competenties) en dergelijke. 

Indien u een nieuwe functiebeschrijving opstelt, dan is het verstandig uw oor te luisteren te leggen bij medewerkers die een vergelijkbare functie al uitoefenen. Of u vraagt bij leidinggevenden van de nieuwe functie na, wat er zoal aan taken in moet zitten, welke eisen aan de medewerker te stellen, en zo voort. 

Let er wel op, dat u niet te zeer alleen focust op de huidige situatie. Het opstellen van functiebeschrijvingen is één van de aspecten die u tegenkomt bij het inrichten van uw organisatie. Het helpt bij het nadenken over het anders (beter) inrichten van de processen in uw onderneming, om te komen tot andere werkmethodes. Of u constateert, bijv. door veranderingen in de techniek, dat u andere (opleidings-)eisen moet stellen aan medewerkers. 

Heb dan ook het lef om - waar nodig en nuttig - andere wegen in te slaan en dat ook vast te leggen in de beschrijvingen. 

Bijvoorbeeld ook na het vertrek van een werknemer kan het nuttig zijn de tijd te nemen en na te denken óf de vacature wel opnieuw ingevuld moet worden, of het nog wel gaat over hetzelfde takenpakket en functie-eisen. Of gebruikt u dit moment wellicht om noodzakelijke veranderingen aan te brengen in uw organisatie? 

Er is niet één format waar een functiebeschrijving in alle gevallen aan moet voldoen. De drie voorbeelden van functiebeschrijvingen in de bijlagen laten een opbouw zien die in de meeste situaties goed zal werken. 

Ter ondersteuning van uw gesprekken kunt u gebruik maken van een gesprekshandleiding, zie hiervoor de bijlagen.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Functiebeschrijvingen 

Een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die bij een functie horen is de eerste stap die u zet bij het inrichten van uw werkorganisatie. Ook is het een belangrijke eerste stap om uw medewerker duidelijk te maken wat er van hem verwacht wordt.

Bij het opstellen van een functiebeschrijving dwingt u zich na te denken over 
  • de inhoud van de functie 
  • de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functie-houder 
  • de relatie met andere functies 
  • noodzakelijke opleiding, kennis en ervaring 
  • de vereiste persoonlijke kwaliteiten (competenties) en dergelijke. 

Indien u een nieuwe functiebeschrijving opstelt, dan is het verstandig uw oor te luisteren te leggen bij medewerkers die een vergelijkbare functie al uitoefenen. Of u vraagt bij leidinggevenden van de nieuwe functie na, wat er zoal aan taken in moet zitten, welke eisen aan de medewerker te stellen, en zo voort. 

Let er wel op, dat u niet te zeer alleen focust op de huidige situatie. Het opstellen van functiebeschrijvingen is één van de aspecten die u tegenkomt bij het inrichten van uw organisatie. Het helpt bij het nadenken over het anders (beter) inrichten van de processen in uw onderneming, om te komen tot andere werkmethodes. Of u constateert, bijv. door veranderingen in de techniek, dat u andere (opleidings-)eisen moet stellen aan medewerkers. 

Heb dan ook het lef om - waar nodig en nuttig - andere wegen in te slaan en dat ook vast te leggen in de beschrijvingen. 

Bijvoorbeeld ook na het vertrek van een werknemer kan het nuttig zijn de tijd te nemen en na te denken óf de vacature wel opnieuw ingevuld moet worden, of het nog wel gaat over hetzelfde takenpakket en functie-eisen. Of gebruikt u dit moment wellicht om noodzakelijke veranderingen aan te brengen in uw organisatie? 

Er is niet één format waar een functiebeschrijving in alle gevallen aan moet voldoen. De drie voorbeelden van functiebeschrijvingen in de bijlagen laten een opbouw zien die in de meeste situaties goed zal werken. 

Ter ondersteuning van uw gesprekken kunt u gebruik maken van een gesprekshandleiding, zie hiervoor de bijlagen.