Vertrouwenspersoon 

In een werkorganisatie gebeuren soms zaken die eigenlijk niet voor zouden mogen komen, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie. Het is een taak van de werkgever ervoor te zorgen, dat medewerkers "ergens" terecht kunnen met deze ervaringen. Zodat zij geholpen kunnen worden, de daders aangepakt worden en dat herhaling voorkomen wordt. 

"Ergens", want het is niet altijd mogelijk, dat een medeweker na een dergelijke ervaring met zijn/haar verhaal in de eigen organisatie goed terecht kan. Soms is de organisatie er te klein voor om iets dergelijks in vertrouwen aan te kaarten, of gaat de klacht wellicht over "de baas" zelf, bij wie je dan ook met je klacht op tafel zou moeten komen. Hiervoor is een vertrouwenspersoon in het leven geroepen. 

In grotere organisaties bestaat meestal wel de functie van een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Voor de kleinere organisaties kan het een goede oplossing zijn hierover afspraken te maken met de externe Arbodienst of bijv. een personeelsadviesbureau.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Vertrouwenspersoon 

In een werkorganisatie gebeuren soms zaken die eigenlijk niet voor zouden mogen komen, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie. Het is een taak van de werkgever ervoor te zorgen, dat medewerkers "ergens" terecht kunnen met deze ervaringen. Zodat zij geholpen kunnen worden, de daders aangepakt worden en dat herhaling voorkomen wordt. 

"Ergens", want het is niet altijd mogelijk, dat een medeweker na een dergelijke ervaring met zijn/haar verhaal in de eigen organisatie goed terecht kan. Soms is de organisatie er te klein voor om iets dergelijks in vertrouwen aan te kaarten, of gaat de klacht wellicht over "de baas" zelf, bij wie je dan ook met je klacht op tafel zou moeten komen. Hiervoor is een vertrouwenspersoon in het leven geroepen. 

In grotere organisaties bestaat meestal wel de functie van een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Voor de kleinere organisaties kan het een goede oplossing zijn hierover afspraken te maken met de externe Arbodienst of bijv. een personeelsadviesbureau.