Klachtrecht 

In de organisatie kunnen zaken fout gaan, zodanig dat een medewerker hierover een klacht wil indienen. De onderwerpen "Discriminatie" en "Vertrouwenspersoon" behandelen wij hierna apart. 

Voor een groot deel van zaken die samenhangen met klachtrecht verwijzen wij u echter naar de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar u onder "onderwerpen" veel en duidelijke informatie vindt. Informatie zowel gericht op werkgevers als op werknemers, de mogelijkheid brochures aan te vragen et cetera. 

Denkt u hierbij bij voorbeeld aan onderwerpen als 

  • pesten;
  • sexuele intimidatie gelijke; 
  • behandeling of beloning
Print dit artikel E-mail dit artikel

Klachtrecht 

In de organisatie kunnen zaken fout gaan, zodanig dat een medewerker hierover een klacht wil indienen. De onderwerpen "Discriminatie" en "Vertrouwenspersoon" behandelen wij hierna apart. 

Voor een groot deel van zaken die samenhangen met klachtrecht verwijzen wij u echter naar de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar u onder "onderwerpen" veel en duidelijke informatie vindt. Informatie zowel gericht op werkgevers als op werknemers, de mogelijkheid brochures aan te vragen et cetera. 

Denkt u hierbij bij voorbeeld aan onderwerpen als 

  • pesten;
  • sexuele intimidatie gelijke; 
  • behandeling of beloning