Discriminatie 

In Nederland gelden regels die zeggen, dat mensen in gelijke situaties ook gelijk behandeld behoren te worden. Helaas gebeurt dat niet altijd. Mensen worden nog steeds uitgesloten van werk, opleiding of het verkrijgen van bepaalde goederen of diensten op grond van irrelevante kenmerken. Denk dan aan achtergrond, geloof, sekse, seksuele geaardheid en dergelijke. 

Om deze uitsluiting tegen te gaan, kent Nederland de Wet gelijke behandeling. Voor de uitvoerig van deze wet werd in 1994 de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) ingesteld. Een onafhankelijk, landelijk college dat toeziet op de naleving van haar oordelen, adviseert en voorlichting geeft over gelijke behandeling. In 2012 is de Commissie Gelijke Behandeling opgegaan in het College van de Rechten van de Mens. Op de site vind je meer informatie over dit onderwerp.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Discriminatie 

In Nederland gelden regels die zeggen, dat mensen in gelijke situaties ook gelijk behandeld behoren te worden. Helaas gebeurt dat niet altijd. Mensen worden nog steeds uitgesloten van werk, opleiding of het verkrijgen van bepaalde goederen of diensten op grond van irrelevante kenmerken. Denk dan aan achtergrond, geloof, sekse, seksuele geaardheid en dergelijke. 

Om deze uitsluiting tegen te gaan, kent Nederland de Wet gelijke behandeling. Voor de uitvoerig van deze wet werd in 1994 de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) ingesteld. Een onafhankelijk, landelijk college dat toeziet op de naleving van haar oordelen, adviseert en voorlichting geeft over gelijke behandeling. In 2012 is de Commissie Gelijke Behandeling opgegaan in het College van de Rechten van de Mens. Op de site vind je meer informatie over dit onderwerp.