Disclaimer

Voorstel disclaimer voor TG-Toolkit

De informatie en de documenten van de P&O-Toolkit zijn uitsluitend bestemd voor gebruik binnen de Technische Groothandel.

Vanuit de CAO voor de Technische Groothandel zijn werkgevers en werknemers in deze branche gerechtigd informatie en documenten van de P&O-Toolkit te gebruiken binnen de eigen onderneming.

Gebruik, vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van informatie en documenten buiten de branche is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Fonds Kollektieve Belangen.

De Stichting Fonds Kollektieve Belangen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij gebruik door derden en/of bewerking van documenten e.d., zonder dat .... nog te benoemen ..... deze heeft gecheckt op juridische juistheid.

© Stichting Fonds Kollektieve Belangen.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Disclaimer

Voorstel disclaimer voor TG-Toolkit

De informatie en de documenten van de P&O-Toolkit zijn uitsluitend bestemd voor gebruik binnen de Technische Groothandel.

Vanuit de CAO voor de Technische Groothandel zijn werkgevers en werknemers in deze branche gerechtigd informatie en documenten van de P&O-Toolkit te gebruiken binnen de eigen onderneming.

Gebruik, vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van informatie en documenten buiten de branche is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Fonds Kollektieve Belangen.

De Stichting Fonds Kollektieve Belangen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij gebruik door derden en/of bewerking van documenten e.d., zonder dat .... nog te benoemen ..... deze heeft gecheckt op juridische juistheid.

© Stichting Fonds Kollektieve Belangen.