Toolkit Personeel & Organisatie

 

Van A tot Zeker

De Toolkit is bestemd voor ondernemingen en hun medewerkers in de Technische Groothandel. De Toolkit geeft u praktijkgerichte antwoorden en tips, ook is er gezorgd voor goede doorlink-mogelijkheden. De Toolkit biedt P&O ondersteuning voor organisaties waar niet altijd een professioneel P&O management aanwezig is.

De Toolkit bevat vooral:

  • antwoorden op de vragen die in de CAO-praktijk kunnen rijzen.
  • voorbeelden, modellen en suggesties vanuit de P&O-praktijk.
  • modellen van brieven die ondernemingen aan hun sollicitanten en hun medewerkers schrijven.
  • aanwijzingen voor de structuur van sollicitatiegesprekken, functiewaardering en zo meer.

Vanzelfsprekend staan ook altijd de vakverenigingen en de ondernemers van de WTG, die samen verantwoordelijk zijn voor de CAO, paraat voor de oplossing van een specifiek probleem. U bereikt hen bijvoorbeeld door het logo van de organisatie, hiernaast rechts op de pagina, aan te klikken.

Medewerkers en ondernemingen zijn natuurlijk vrij de inhoud van de Toolkit te gebruiken. Bij eventuele onduidelijkheden tussen de bepalingen van de CAO en de teksten van deze Toolkit, zijn de CAO-teksten altijd leidend.

De CAO-partijen en de auteurs van de Toolkit hebben formuleringen gebruikt die volgens hen slechts voor één uitleg vatbaar zijn. Uiteraard zijn zij daarom niet verantwoordelijk voor interpretaties die naar letter en/of geest duidelijk niet stroken met hetgeen zij hebben geschreven.

Zoeken

Bestel uw CAO boekje