Stappenplan

Voorbeeld van een stappenplan voor briefselectie

1. Lees alle sollicitatiebrieven - samen met uw medeselecteurs - zorgvuldig door.

2. Maak een eerste schifting, bijvoorbeeld met behulp van een puntensysteem. Verdeel de sollicitatiebrieven in drie groepen: ‘bruikbaar’, ‘twijfelachtig’ en ‘niet geschikt’.

3. Stuur de ‘niet geschikte’ kandidaten binnen 14 dagen een afschrijvingsbrief/e-mail.

4. Stuur de overgebleven sollicitanten een sollicitatieformulier met een korte toelichtingsbrief, voeg daarbij de functiebeschrijving toe.

5. Maak een tweede schifting naar aanleiding van de terugontvangen sollicitatieformulieren.

6. Contact ‘niet geschikte’ kandidaten telefonisch om ze af te wijzen.

7. De nu overgebleven kandidaten komen in aanmerking voor de uitnodiging voor een eerste kennismakingsgesprek.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Stappenplan

Voorbeeld van een stappenplan voor briefselectie

1. Lees alle sollicitatiebrieven - samen met uw medeselecteurs - zorgvuldig door.

2. Maak een eerste schifting, bijvoorbeeld met behulp van een puntensysteem. Verdeel de sollicitatiebrieven in drie groepen: ‘bruikbaar’, ‘twijfelachtig’ en ‘niet geschikt’.

3. Stuur de ‘niet geschikte’ kandidaten binnen 14 dagen een afschrijvingsbrief/e-mail.

4. Stuur de overgebleven sollicitanten een sollicitatieformulier met een korte toelichtingsbrief, voeg daarbij de functiebeschrijving toe.

5. Maak een tweede schifting naar aanleiding van de terugontvangen sollicitatieformulieren.

6. Contact ‘niet geschikte’ kandidaten telefonisch om ze af te wijzen.

7. De nu overgebleven kandidaten komen in aanmerking voor de uitnodiging voor een eerste kennismakingsgesprek.