Aanstelling

Arbeidsvoorwaardengesprek

Het arbeidsvoorwaardengesprek heeft ten doel:

 • het afronden van de selectieprocedure;
 • het voorbereiden van de aanstelling.

Tijdens dit gesprek, waarin alle denkbare (gewenste) onderwerpen rond functie en aanstelling aan de orde kunnen komen, moet u in ieder geval een aantal afspraken maken die u ook schriftelijk bevestigt.

Zorg dat u voor dit gesprek uw eisen, wensen en grenzen in kaart hebt. Samen met de direct-leidinggevende bepaalt u daarom vooraf welke speelruimte er is. Denk daarbij aan:

 • waar hoort deze functie thuis in het functiegebouw van de CAO voor de Technische Groothandel?
 • salaris;
 • arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 • heeft werknemer eerder de zelfde werkzaamheden via een uitzendbureau bij u verricht;
 • wel of geen proeftijd;
 • startdatum;
 • secundaire arbeidsvoorwaarden (ziektekosten, pensioen, bedrijfsspaarregeling);
 • werktijden (let op artikel 34 tot en met 42) 
 • verlof;
 • ontwikkeling (opleidingen, doorgroeimogelijkheden);
 • kostenvergoedingen en faciliteiten; zoals reiskosten, telefoon(kosten), laptop, auto;
 • non-concurrentiebeding en/of relatiebeding van toepassing;
 • vestigingsplaats;
 • eventuele arbeid op zondag;
 • eventueel regeling CAO a la Carte;
 • eventueel thuiswerken (zie rechts bijlage 4 "Kaderregeling Thuiswerken");
 • indien van toepassing werkvergunning/verblijfsvergunning.
 • Pensioen
 • Toestemming voor het inwinnen van referenties

Voor de meeste onderwerpen bepaalt de CAO voor de Technische Groothandel welke ruimte er is voor de verschillende arbeidsvoorwaarden. Artikel 27 CAO Technische Groothandel.

Volgens de wet mag u geen onderscheid in arbeidsvoorwaarden maken tussen medewerkers in fulltime of parttime dienstverband, evenmin tussen medewerkers die voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangenomen.

Als startpunt voor de salarisonderhandelingen kan het nuttig zijn als u de kandidaat vraagt naar een kopie van een recente salarisstrook. U weet dan zeker wat zijn laatst verdiende loon is.

Wij raden aan, dat u de gemaakte afspraken vastlegt in een formulier indiensttreding, dat tevens wordt gebruikt bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst.

Werknemers van niet-Nederlandse nationaliteit

Mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogen niet zonder meer in Nederland werken. Als zij afkomstig zijn uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland geldt een vrij verkeer van werknemers. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. 

Zie de website van de Rijksoverheid: Wet arbeid vreemdelingen en Identificatie

Medische keuring

Sinds 1998 is het wettelijk niet meer toegestaan, dat een medische keuring als standaard deel uitmaakt van een sollicitatieprocedure. Wel mag u een medische keuring uit laten voeren, indien het gaat om de geschiktheid voor functies die zeer deze specifieke eisen stellen; denkt u daarbij bijvoorbeeld aan verkeersvlieger, duiker, beroepsvoetballer, et cetera. Uw Arbodienst kan u hierover adviseren. Een keuring mag overigens alleen worden uitgevoerd indien de werkgever al het principebesluit heeft genomen de werknemer aan te nemen. Een medische keuring is evenmin toegestaan met betrekking tot de deelname aan een pensioen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Aanstelling

Arbeidsvoorwaardengesprek

Het arbeidsvoorwaardengesprek heeft ten doel:

 • het afronden van de selectieprocedure;
 • het voorbereiden van de aanstelling.

Tijdens dit gesprek, waarin alle denkbare (gewenste) onderwerpen rond functie en aanstelling aan de orde kunnen komen, moet u in ieder geval een aantal afspraken maken die u ook schriftelijk bevestigt.

Zorg dat u voor dit gesprek uw eisen, wensen en grenzen in kaart hebt. Samen met de direct-leidinggevende bepaalt u daarom vooraf welke speelruimte er is. Denk daarbij aan:

 • waar hoort deze functie thuis in het functiegebouw van de CAO voor de Technische Groothandel?
 • salaris;
 • arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 • heeft werknemer eerder de zelfde werkzaamheden via een uitzendbureau bij u verricht;
 • wel of geen proeftijd;
 • startdatum;
 • secundaire arbeidsvoorwaarden (ziektekosten, pensioen, bedrijfsspaarregeling);
 • werktijden (let op artikel 34 tot en met 42) 
 • verlof;
 • ontwikkeling (opleidingen, doorgroeimogelijkheden);
 • kostenvergoedingen en faciliteiten; zoals reiskosten, telefoon(kosten), laptop, auto;
 • non-concurrentiebeding en/of relatiebeding van toepassing;
 • vestigingsplaats;
 • eventuele arbeid op zondag;
 • eventueel regeling CAO a la Carte;
 • eventueel thuiswerken (zie rechts bijlage 4 "Kaderregeling Thuiswerken");
 • indien van toepassing werkvergunning/verblijfsvergunning.
 • Pensioen
 • Toestemming voor het inwinnen van referenties

Voor de meeste onderwerpen bepaalt de CAO voor de Technische Groothandel welke ruimte er is voor de verschillende arbeidsvoorwaarden. Artikel 27 CAO Technische Groothandel.

Volgens de wet mag u geen onderscheid in arbeidsvoorwaarden maken tussen medewerkers in fulltime of parttime dienstverband, evenmin tussen medewerkers die voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangenomen.

Als startpunt voor de salarisonderhandelingen kan het nuttig zijn als u de kandidaat vraagt naar een kopie van een recente salarisstrook. U weet dan zeker wat zijn laatst verdiende loon is.

Wij raden aan, dat u de gemaakte afspraken vastlegt in een formulier indiensttreding, dat tevens wordt gebruikt bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst.

Werknemers van niet-Nederlandse nationaliteit

Mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogen niet zonder meer in Nederland werken. Als zij afkomstig zijn uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland geldt een vrij verkeer van werknemers. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. 

Zie de website van de Rijksoverheid: Wet arbeid vreemdelingen en Identificatie

Medische keuring

Sinds 1998 is het wettelijk niet meer toegestaan, dat een medische keuring als standaard deel uitmaakt van een sollicitatieprocedure. Wel mag u een medische keuring uit laten voeren, indien het gaat om de geschiktheid voor functies die zeer deze specifieke eisen stellen; denkt u daarbij bijvoorbeeld aan verkeersvlieger, duiker, beroepsvoetballer, et cetera. Uw Arbodienst kan u hierover adviseren. Een keuring mag overigens alleen worden uitgevoerd indien de werkgever al het principebesluit heeft genomen de werknemer aan te nemen. Een medische keuring is evenmin toegestaan met betrekking tot de deelname aan een pensioen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering.