Aanpassing arbeidsduur 

Een medewerker heeft het wettelijke recht en kan verzoeken om meer of minder uren dan zijn contract te gaan werken. In de praktijk gaat het meestal om minder te werken uren, maar uitbreiding van uren is ook mogelijk. 

Meer gedetailleerde informatie vindt u hier

De hoofdpunten uit de Wet Flexibel werken vatten wij hier voor u samen: 

 • De medewerker moet tenminste een half jaar in dienst zijn, voordat een aanvraag gedaan kan worden; 
 • De werknemer kan eenmaal per jaar vragen om wijziging van zijn arbeidstijden; 
 • Een aanvraag dient tenminste 2 maanden voor de beoogde datum worden gevraagd; 
 • De aanvraag geldt als toegewezen indien daarop niet binnen 2 maanden is beslist. Een afwijzing dient mondeling overlegd te worden en daarnaast schriftelijk en gemotiveerd te worden gegeven; 
 • De werknemer bepaalt het aantal uren en de verdeling over de week;
 • De werkgever stelt het aantal uren en de spreiding van uren conform het verzoek vast tenzij dit in redelijkheid niet van de werkgever kan worden verlangd; 
 • Weigering van de aanpassing kan alleen in verband met zwaarwegend bedrijfsbelang en die belangen zijn in de wet aangegeven.   

Wijziging arbeidsplaats 

De Wet flexibele arbeid geeft de medewerker ook de mogelijkheid wijziging van zijn arbeidsplaats te vragen. Bijvoorbeeld om thuis te werken of in een andere vestiging. De wet geeft geen criteria die de mogelijkheid voor afwijzing van dit verzoek beperken. Zie hierover bijlage 4 van de CAO TG.

Praktijkadvies: 

Nu de CAO deeltijdwerk zegt te willen bevorderen lijkt het verstandig toch goed op de wettelijke regeling te letten bij aanvragen van medewerkers. En raadpleeg een specialist wanneer u met een verzoek wordt geconfronteerd.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Aanpassing arbeidsduur 

Een medewerker heeft het wettelijke recht en kan verzoeken om meer of minder uren dan zijn contract te gaan werken. In de praktijk gaat het meestal om minder te werken uren, maar uitbreiding van uren is ook mogelijk. 

Meer gedetailleerde informatie vindt u hier

De hoofdpunten uit de Wet Flexibel werken vatten wij hier voor u samen: 

 • De medewerker moet tenminste een half jaar in dienst zijn, voordat een aanvraag gedaan kan worden; 
 • De werknemer kan eenmaal per jaar vragen om wijziging van zijn arbeidstijden; 
 • Een aanvraag dient tenminste 2 maanden voor de beoogde datum worden gevraagd; 
 • De aanvraag geldt als toegewezen indien daarop niet binnen 2 maanden is beslist. Een afwijzing dient mondeling overlegd te worden en daarnaast schriftelijk en gemotiveerd te worden gegeven; 
 • De werknemer bepaalt het aantal uren en de verdeling over de week;
 • De werkgever stelt het aantal uren en de spreiding van uren conform het verzoek vast tenzij dit in redelijkheid niet van de werkgever kan worden verlangd; 
 • Weigering van de aanpassing kan alleen in verband met zwaarwegend bedrijfsbelang en die belangen zijn in de wet aangegeven.   

Wijziging arbeidsplaats 

De Wet flexibele arbeid geeft de medewerker ook de mogelijkheid wijziging van zijn arbeidsplaats te vragen. Bijvoorbeeld om thuis te werken of in een andere vestiging. De wet geeft geen criteria die de mogelijkheid voor afwijzing van dit verzoek beperken. Zie hierover bijlage 4 van de CAO TG.

Praktijkadvies: 

Nu de CAO deeltijdwerk zegt te willen bevorderen lijkt het verstandig toch goed op de wettelijke regeling te letten bij aanvragen van medewerkers. En raadpleeg een specialist wanneer u met een verzoek wordt geconfronteerd.