Personeels- en salarisadministratie 

Wij spreken over Personeels- en Salarisadministratie. Meestal in één adem genoemd, maar in essentie twee verschillende, gescheiden functies. De personeelsadministratie wordt meestal gevoerd binnen het bedrijf zelf; indien deze er is, de P&O-afdeling. De salarisadministratie ligt vaak binnen de financiële administratie of is in het MKB meestal uitbesteed, bijvoorbeeld aan de accountant of een salarisservicebureau. 

Deze splitsing is voor ons, uit overwegingen van administratieve organisatie, een essentiële. Degene die (ook) belast is met de P&O-taken is betrokken bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van medewerkers; bijv. het indelen in functies en salarisschalen. 

De toepassing, vooral de uitbetaling, dient dan niet in dezelfde handen te liggen. 

De taken lopen echter op veel punten in elkaar over. De personeelsadministratie moet goed uitgevoerd worden en complete, correcte en tijdige gegevens beschikbaar stellen. Voor een goede uitvoering van P&O-taken dient er voldoende kennis en inzicht te zijn van de salarisadministratie. Ook is deze achtergrond nodig om vragen van medewerkers goed te kunnen beantwoorden. 

Voor een deel gaat het om noodzakelijke administratieve handelingen: hiermee zorgt de werkgever ervoor dat hij over de juiste gegevens van zijn medewerkers beschikt. U hebt die onder andere nodig voor een goede personeelsplanning of om, aan het eind van iedere periode, op de juiste manier de salarissen te betalen. 

Voor een ander deel bent u als werkgever wettelijk verplicht uiteenlopende gegevens bij te houden van de binnen uw organisatie werkzame personen. Denkt u bijvoorbeeld aan de verplichtingen rond belasting- en premieheffing.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Personeels- en salarisadministratie 

Wij spreken over Personeels- en Salarisadministratie. Meestal in één adem genoemd, maar in essentie twee verschillende, gescheiden functies. De personeelsadministratie wordt meestal gevoerd binnen het bedrijf zelf; indien deze er is, de P&O-afdeling. De salarisadministratie ligt vaak binnen de financiële administratie of is in het MKB meestal uitbesteed, bijvoorbeeld aan de accountant of een salarisservicebureau. 

Deze splitsing is voor ons, uit overwegingen van administratieve organisatie, een essentiële. Degene die (ook) belast is met de P&O-taken is betrokken bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van medewerkers; bijv. het indelen in functies en salarisschalen. 

De toepassing, vooral de uitbetaling, dient dan niet in dezelfde handen te liggen. 

De taken lopen echter op veel punten in elkaar over. De personeelsadministratie moet goed uitgevoerd worden en complete, correcte en tijdige gegevens beschikbaar stellen. Voor een goede uitvoering van P&O-taken dient er voldoende kennis en inzicht te zijn van de salarisadministratie. Ook is deze achtergrond nodig om vragen van medewerkers goed te kunnen beantwoorden. 

Voor een deel gaat het om noodzakelijke administratieve handelingen: hiermee zorgt de werkgever ervoor dat hij over de juiste gegevens van zijn medewerkers beschikt. U hebt die onder andere nodig voor een goede personeelsplanning of om, aan het eind van iedere periode, op de juiste manier de salarissen te betalen. 

Voor een ander deel bent u als werkgever wettelijk verplicht uiteenlopende gegevens bij te houden van de binnen uw organisatie werkzame personen. Denkt u bijvoorbeeld aan de verplichtingen rond belasting- en premieheffing.