De Technische Groothandel in Nederland bestaat uit ongeveer 2.600 technische groothandels waarin ongeveer 45.000 medewerkers werken.

Wat valt er onder de Technische Groothandel ?

Sociale partners hebben in de CAO voor de Technische Groothandel omschreven wanneer een onderneming onder de reikwijdte (ook wel ‘werkingssfeer’ genaamd) valt van de Technische Groothandel. Als dat het geval is, moét de onderneming verplicht de CAO-regelingen in de Technische Groothandel volgen.

De activiteiten die vallen onder de Technische Groothandel staan omschreven in de artikelen 1 tot en met 8 van de CAO voor de Technische Groothandel.

Er zijn altijd veel vragen van werkgevers of werknemers of een onderneming al dan niet verplicht onder de Technische Groothandel valt. De CAO-omschrijving volstaat dan niet. Op dat moment wordt een deskundige ingeschakeld die eerst telefonisch en schriftelijk en mogelijk ook nog ter plekke beoordeelt of de onderneming onder de Technische Groothandel valt.

Het is van groot belang te weten of een onderneming al dan niet verplicht onder de Technische Groothandel valt:

  • de bepalingen van de CAO moéten worden nageleefd indien men er onder valt;
  • de premies van de VUT en FKB moeten worden betaald, ook al heeft de onderneming geen werknemers in dienst die met de VUTECH kunnen.

Print dit artikel E-mail dit artikel

De Technische Groothandel in Nederland bestaat uit ongeveer 2.600 technische groothandels waarin ongeveer 45.000 medewerkers werken.

Wat valt er onder de Technische Groothandel ?

Sociale partners hebben in de CAO voor de Technische Groothandel omschreven wanneer een onderneming onder de reikwijdte (ook wel ‘werkingssfeer’ genaamd) valt van de Technische Groothandel. Als dat het geval is, moét de onderneming verplicht de CAO-regelingen in de Technische Groothandel volgen.

De activiteiten die vallen onder de Technische Groothandel staan omschreven in de artikelen 1 tot en met 8 van de CAO voor de Technische Groothandel.

Er zijn altijd veel vragen van werkgevers of werknemers of een onderneming al dan niet verplicht onder de Technische Groothandel valt. De CAO-omschrijving volstaat dan niet. Op dat moment wordt een deskundige ingeschakeld die eerst telefonisch en schriftelijk en mogelijk ook nog ter plekke beoordeelt of de onderneming onder de Technische Groothandel valt.

Het is van groot belang te weten of een onderneming al dan niet verplicht onder de Technische Groothandel valt:

  • de bepalingen van de CAO moéten worden nageleefd indien men er onder valt;
  • de premies van de VUT en FKB moeten worden betaald, ook al heeft de onderneming geen werknemers in dienst die met de VUTECH kunnen.