Introductieprogramma 

Inleiding 

Een goede introductie is belangrijk om de nieuwe werknemer snel productief in het team te laten meedraaien. De nieuwe collega is direct op de hoogte van de dingen die hij/zij moet weten en krijgt een goed beeld van wat er van hem/haar verwacht wordt.

Een goede introductie laat duidelijk zien dat u betrokken bent bij uw werknemers en draagt bij aan een lager verloop in de eerste weken. 

Hoe lang duurt een introductie? 

Het hangt af van de aard en zwaarte van de werkzaamheden die de nieuwe medewerker gaat doen en de kennis en werkervaring die hij/zij meebrengt. Ook voor de introductie geldt: haastige spoed is zelden goed. Na de introductie volgt het inwerken en eventueel opleiden van de nieuwe werknemer.

Mentor 

Stel vooraf een ‘mentor’ aan. Dit kan bijvoorbeeld een praktijkopleider zijn, een directe chef of een ervaren medewerker die goed kan overdragen. Belangrijk is dat de nieuwe werknemer weet dat hij/zij altijd met zijn vragen bij iemand terecht kan. 

Planning

Maak vooraf een plan. Een A4’tje waarop staat met wie de nieuwe medewerker moet kennismaken, wie wat vertelt, welke informatie noodzakelijk is, etc. 

Misschien is het voor u een ‘open deur’, maar in de praktijk gaat het nog wel eens mis: stel collega’s van tevoren op de hoogte van de komst van de nieuwe medewerker. 

Zorg ervoor dat de werkplek beschikbaar is, dat bedrijfskleding en gereedschappen worden uitgereikt. Denk ook aan zaken als inlogcode, wachtwoord, toegangspasje etc. 

Zie voorbeeld checklist. 

Introductieprogramma

Goede ontvangst eerste werkdag 

Wanneer het in uw bedrijf ‘s morgens vroeg altijd een ‘heksenketel’ is, vraag de nieuwe werknemer dan bij voorkeur een uurtje later te komen. Laat duidelijk merken dat de nieuwe medewerker welkom is. Stel de medewerker voor aan de mentor en - zeker in een kleiner bedrijf - aan alle andere medewerkers. 

Mensen kunnen niet in eens alles onthouden. Wanneer de nieuwe medewerker veel nieuwe kennis tot zich moet nemen, spreid dit dan over een aantal dagen. Vertel eerst datgene wat de nieuwe medewerker direct moet weten, bijvoorbeeld: 

 • werkkleding 
 • kleedruimte en toiletten, koffie 
 • machines waarmee medewerker werkt 
 • veiligheidsvoorschriften, BHV en EHBO-materialen 
 • lunchpauze en kantine 
 • telefoneren/doorverbinden 
 • tijdregistratie 
 • gebruik computer, netwerk en programmatuur. 

Geef ook informatie over bedrijf- c.q. afdelingsgewoontes, de manier waarop collega’s met elkaar omgaan, onderlinge samenwerking, etc.

Maak regelmatig tijd vrij voor een (kort) gesprek met de nieuwe medewerker. Bijvoorbeeld aan het eind van de eerste dag, het eind van de eerste week en daarna eens per twee weken. Als het niet goed zou gaan, kunt u tenminste snel bijsturen. 

Iedereen moet even wennen aan een nieuwe baan en werkomgeving. Ook al heeft iemand veel ervaring. Oordeel daarom niet te snel.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Introductieprogramma 

Inleiding 

Een goede introductie is belangrijk om de nieuwe werknemer snel productief in het team te laten meedraaien. De nieuwe collega is direct op de hoogte van de dingen die hij/zij moet weten en krijgt een goed beeld van wat er van hem/haar verwacht wordt.

Een goede introductie laat duidelijk zien dat u betrokken bent bij uw werknemers en draagt bij aan een lager verloop in de eerste weken. 

Hoe lang duurt een introductie? 

Het hangt af van de aard en zwaarte van de werkzaamheden die de nieuwe medewerker gaat doen en de kennis en werkervaring die hij/zij meebrengt. Ook voor de introductie geldt: haastige spoed is zelden goed. Na de introductie volgt het inwerken en eventueel opleiden van de nieuwe werknemer.

Mentor 

Stel vooraf een ‘mentor’ aan. Dit kan bijvoorbeeld een praktijkopleider zijn, een directe chef of een ervaren medewerker die goed kan overdragen. Belangrijk is dat de nieuwe werknemer weet dat hij/zij altijd met zijn vragen bij iemand terecht kan. 

Planning

Maak vooraf een plan. Een A4’tje waarop staat met wie de nieuwe medewerker moet kennismaken, wie wat vertelt, welke informatie noodzakelijk is, etc. 

Misschien is het voor u een ‘open deur’, maar in de praktijk gaat het nog wel eens mis: stel collega’s van tevoren op de hoogte van de komst van de nieuwe medewerker. 

Zorg ervoor dat de werkplek beschikbaar is, dat bedrijfskleding en gereedschappen worden uitgereikt. Denk ook aan zaken als inlogcode, wachtwoord, toegangspasje etc. 

Zie voorbeeld checklist. 

Introductieprogramma

Goede ontvangst eerste werkdag 

Wanneer het in uw bedrijf ‘s morgens vroeg altijd een ‘heksenketel’ is, vraag de nieuwe werknemer dan bij voorkeur een uurtje later te komen. Laat duidelijk merken dat de nieuwe medewerker welkom is. Stel de medewerker voor aan de mentor en - zeker in een kleiner bedrijf - aan alle andere medewerkers. 

Mensen kunnen niet in eens alles onthouden. Wanneer de nieuwe medewerker veel nieuwe kennis tot zich moet nemen, spreid dit dan over een aantal dagen. Vertel eerst datgene wat de nieuwe medewerker direct moet weten, bijvoorbeeld: 

 • werkkleding 
 • kleedruimte en toiletten, koffie 
 • machines waarmee medewerker werkt 
 • veiligheidsvoorschriften, BHV en EHBO-materialen 
 • lunchpauze en kantine 
 • telefoneren/doorverbinden 
 • tijdregistratie 
 • gebruik computer, netwerk en programmatuur. 

Geef ook informatie over bedrijf- c.q. afdelingsgewoontes, de manier waarop collega’s met elkaar omgaan, onderlinge samenwerking, etc.

Maak regelmatig tijd vrij voor een (kort) gesprek met de nieuwe medewerker. Bijvoorbeeld aan het eind van de eerste dag, het eind van de eerste week en daarna eens per twee weken. Als het niet goed zou gaan, kunt u tenminste snel bijsturen. 

Iedereen moet even wennen aan een nieuwe baan en werkomgeving. Ook al heeft iemand veel ervaring. Oordeel daarom niet te snel.