Oproep- en afroepcontracten 

Het begrip oproepcontract is een verzamelnaam. Hieronder worden onder andere begrepen de voorovereenkomst en het nul-urencontract. Wanneer een werkgever behoefte heeft aan tijdelijke inzet van extra personeel kan hij gebruik maken van flexibele arbeidskrachten, met name van oproepkrachten. Om drukte in het bedrijf op te vangen is de inzet van uitzendkrachten ook een mogelijkheid. Oproepcontracten worden bijvoorbeeld veel ingezet om incidentele werkzaamheden te verrichten of om drukte bij seizoensinvloeden bij bepaalde bedrijven op te vangen. 

Ook de oproepcontracten kunnen voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. 

Let op: 
Krachtens de CAO artikel 19.3 dient een oproepkracht tenminste 16 uur per maand werkzaamheden te worden aangeboden. Indien hij niet aan dit aantal uren komt in enige maand, dan heeft hij wel recht op salaris over dit aantal uren.

Daarnaast dient, volgens de wet, de oproepkracht/werknemer voor tenminste 3 uur per keer te worden opgeroepen en betaald. Hiervan kan worden afgeweken als in de arbeidsovereenkomst vaste arbeidstijden van een kortere duur zijn vastgelegd, b.v. elke maandag van 12.00-13.30 uur.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Oproep- en afroepcontracten 

Het begrip oproepcontract is een verzamelnaam. Hieronder worden onder andere begrepen de voorovereenkomst en het nul-urencontract. Wanneer een werkgever behoefte heeft aan tijdelijke inzet van extra personeel kan hij gebruik maken van flexibele arbeidskrachten, met name van oproepkrachten. Om drukte in het bedrijf op te vangen is de inzet van uitzendkrachten ook een mogelijkheid. Oproepcontracten worden bijvoorbeeld veel ingezet om incidentele werkzaamheden te verrichten of om drukte bij seizoensinvloeden bij bepaalde bedrijven op te vangen. 

Ook de oproepcontracten kunnen voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. 

Let op: 
Krachtens de CAO artikel 19.3 dient een oproepkracht tenminste 16 uur per maand werkzaamheden te worden aangeboden. Indien hij niet aan dit aantal uren komt in enige maand, dan heeft hij wel recht op salaris over dit aantal uren.

Daarnaast dient, volgens de wet, de oproepkracht/werknemer voor tenminste 3 uur per keer te worden opgeroepen en betaald. Hiervan kan worden afgeweken als in de arbeidsovereenkomst vaste arbeidstijden van een kortere duur zijn vastgelegd, b.v. elke maandag van 12.00-13.30 uur.