Onderwerpen in het personeelsdossier 

Een personeelsdossier in uw organisatie zal tenminste onderstaande gegevens bevatten. 

U vult dit lijstje aan naar uw behoefte. 

Persoonsgegevens: 

 • Sollicitatiebrief 
 • CV Kopie 
 • Loonbelastingverklaring 
 • Kopie identiteitsbewijs (voor- en achterkant) 
 • Kopieën diploma’s en getuigschriften 

In dienst:

 • Kopie aanstellingsbrief 
 • Ondertekende arbeidsovereenkomst 
 • Actueel bijgewerkte wijzigingen op eerdere afspraken 
 • Studieovereenkomsten 
 • Eventuele afwijkende afspraken 
 • Functiebeschrijving 
 • Salarisindeling 
 • Functie/salariswijzigingen 

Functioneren 

 • Functioneringsgesprekken 
 • Beoordelingsgesprekken
 • Studie / opleiding / cursussen 
 • Afspraken op het gebied van loopbaanplanning

Verzuim: 

 • Overzicht ziekteverzuim 
 • Gegevensblad t.b.v. 
 • Arbodienst 
 • Zwangerschap 

Diversen: 

 • Loonkostensubsidies 
 • Gegevens over loonbeslag 
 • Alle individuele correspondentie tussen werknemer en werkgever 
 • Vakantie 
Uit dienst: 
 • Bevestiging uit dienst 
 • Kantonrechter/UWV
Print dit artikel E-mail dit artikel

Onderwerpen in het personeelsdossier 

Een personeelsdossier in uw organisatie zal tenminste onderstaande gegevens bevatten. 

U vult dit lijstje aan naar uw behoefte. 

Persoonsgegevens: 

 • Sollicitatiebrief 
 • CV Kopie 
 • Loonbelastingverklaring 
 • Kopie identiteitsbewijs (voor- en achterkant) 
 • Kopieën diploma’s en getuigschriften 

In dienst:

 • Kopie aanstellingsbrief 
 • Ondertekende arbeidsovereenkomst 
 • Actueel bijgewerkte wijzigingen op eerdere afspraken 
 • Studieovereenkomsten 
 • Eventuele afwijkende afspraken 
 • Functiebeschrijving 
 • Salarisindeling 
 • Functie/salariswijzigingen 

Functioneren 

 • Functioneringsgesprekken 
 • Beoordelingsgesprekken
 • Studie / opleiding / cursussen 
 • Afspraken op het gebied van loopbaanplanning

Verzuim: 

 • Overzicht ziekteverzuim 
 • Gegevensblad t.b.v. 
 • Arbodienst 
 • Zwangerschap 

Diversen: 

 • Loonkostensubsidies 
 • Gegevens over loonbeslag 
 • Alle individuele correspondentie tussen werknemer en werkgever 
 • Vakantie 
Uit dienst: 
 • Bevestiging uit dienst 
 • Kantonrechter/UWV