Tussentijdse beëindiging overeenkomst bepaalde tijd

Met "tussentijdse beëindiging" wordt bedoeld het opzeggen van de overeenkomst vóórdat de afgesproken termijn is verstreken. 

In principe is dat onmogelijk, tenzij er sprake is van beëindiging tijdens de proeftijd of tenzij hierover tevoren afspraken zijn gemaakt. Er moet dan nadrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd, dat ieder der partijen gerechtigd is om de arbeidsovereenkomst tussentijds door opzegging te beëindigen.

Praktijkadvies
In de praktijk is het niet altijd duidelijk of door partijen bedoeld is de mogelijkheid van tussentijdse opzegging op te nemen. Het enkel noemen van (de duur van) een opzegtermijn is daarvoor in principe onvoldoende. Indien dat wel uw bedoeling is, neemt u dan een bepaling op in de arbeidsovereenkomst; zie bijgaand voorbeeld. Voorbeeld (zie hieronder) in tekst zetten of uitlichten in arbeidscontract 

Let op: 

  1. Indien tussentijdse opzegging is toegestaan, dan moet degene, die opzegt de opzegtermijn aanhouden, terwijl de werkgever bovendien in het bezit moet zijn van een ontslagvergunning van het UWV of uitspraak van ontbinding via de kantonrechter.
  2. Beëindiging met wederzijds goedvinden is altijd mogelijk, evenals een tussentijdse ontbinding door de kantonrechter en ontslag op staande voet. De kantonrechter zal bij de ontbinding echter een vergoeding toekennen aan de werknemer die gelijk is aan het salaris tot aan het einde van de bepaalde tijd.
  3. Indien werkgever ondanks het ontbreken van deze mogelijkheid toch opzegt, komt het einde van de arbeidsovereenkomst wel tot stand, maar is de werkgever schadeplichtig ter grootte van het nog verschuldigde salaris tot het einde van de contractstermijn. Indien werkgever onregelmatig opzegt (opzegging voor einde overeenkomst), kan werknemer in beginsel kiezen tussen het schade plichtig stellen van werkgever of herstel van dienstbetrekking vorderen.
Print dit artikel E-mail dit artikel

Tussentijdse beëindiging overeenkomst bepaalde tijd

Met "tussentijdse beëindiging" wordt bedoeld het opzeggen van de overeenkomst vóórdat de afgesproken termijn is verstreken. 

In principe is dat onmogelijk, tenzij er sprake is van beëindiging tijdens de proeftijd of tenzij hierover tevoren afspraken zijn gemaakt. Er moet dan nadrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd, dat ieder der partijen gerechtigd is om de arbeidsovereenkomst tussentijds door opzegging te beëindigen.

Praktijkadvies
In de praktijk is het niet altijd duidelijk of door partijen bedoeld is de mogelijkheid van tussentijdse opzegging op te nemen. Het enkel noemen van (de duur van) een opzegtermijn is daarvoor in principe onvoldoende. Indien dat wel uw bedoeling is, neemt u dan een bepaling op in de arbeidsovereenkomst; zie bijgaand voorbeeld. Voorbeeld (zie hieronder) in tekst zetten of uitlichten in arbeidscontract 

Let op: 

  1. Indien tussentijdse opzegging is toegestaan, dan moet degene, die opzegt de opzegtermijn aanhouden, terwijl de werkgever bovendien in het bezit moet zijn van een ontslagvergunning van het UWV of uitspraak van ontbinding via de kantonrechter.
  2. Beëindiging met wederzijds goedvinden is altijd mogelijk, evenals een tussentijdse ontbinding door de kantonrechter en ontslag op staande voet. De kantonrechter zal bij de ontbinding echter een vergoeding toekennen aan de werknemer die gelijk is aan het salaris tot aan het einde van de bepaalde tijd.
  3. Indien werkgever ondanks het ontbreken van deze mogelijkheid toch opzegt, komt het einde van de arbeidsovereenkomst wel tot stand, maar is de werkgever schadeplichtig ter grootte van het nog verschuldigde salaris tot het einde van de contractstermijn. Indien werkgever onregelmatig opzegt (opzegging voor einde overeenkomst), kan werknemer in beginsel kiezen tussen het schade plichtig stellen van werkgever of herstel van dienstbetrekking vorderen.