Geheimhoudingsplicht

Indien de werknemer met vertrouwelijke gegevens in aanraking komt, verdient het aanbeveling om in de arbeidsovereenkomst of in een afzonderlijke overeenkomst een geheimhoudingsbeding op te nemen, eventueel met een boete clausule. 

Praktijkadvies
De wet biedt de mogelijkheid dit soort extra afspraken te maken tussen werkgever en werknemer. Denkt u echter wel na over het nut en de noodzaak van een dergelijk beding. Het moet wel zin hebben en dienen ter bescherming van reële belangen van de werkgever. Ook zonder een dergelijke concrete bepaling in de arbeidsovereenkomst is de werknemer eraan gehouden zorgvuldig om te gaan met informatie die hem ter ore komt bij de uitoefening van zijn functie en waarvan hij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze van belang zijn voor de werkgever. Werkgever doet er goed aan in het dagelijkse proces helder aan te geven welke onderwerpen of gegevens vertrouwelijk zijn, zodat een werknemer zich niet (al dan niet terecht) kan verschuilen achter het feit, dat hem dit niet bekend was. 

Win eventueel advies in bij uw vertegenwoordigende organisatie, vakvereniging of WTG.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Geheimhoudingsplicht

Indien de werknemer met vertrouwelijke gegevens in aanraking komt, verdient het aanbeveling om in de arbeidsovereenkomst of in een afzonderlijke overeenkomst een geheimhoudingsbeding op te nemen, eventueel met een boete clausule. 

Praktijkadvies
De wet biedt de mogelijkheid dit soort extra afspraken te maken tussen werkgever en werknemer. Denkt u echter wel na over het nut en de noodzaak van een dergelijk beding. Het moet wel zin hebben en dienen ter bescherming van reële belangen van de werkgever. Ook zonder een dergelijke concrete bepaling in de arbeidsovereenkomst is de werknemer eraan gehouden zorgvuldig om te gaan met informatie die hem ter ore komt bij de uitoefening van zijn functie en waarvan hij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze van belang zijn voor de werkgever. Werkgever doet er goed aan in het dagelijkse proces helder aan te geven welke onderwerpen of gegevens vertrouwelijk zijn, zodat een werknemer zich niet (al dan niet terecht) kan verschuilen achter het feit, dat hem dit niet bekend was. 

Win eventueel advies in bij uw vertegenwoordigende organisatie, vakvereniging of WTG.