Concurrentie- of relatiebeding 

Belangrijk om op te nemen in een arbeidscontract… 

Een concurrentiebeding is in feite alleen mogelijk wanneer er een onbepaalde tijd contract afgesloten wordt. Het is alleen met zwaarwegende gronden mogelijk om een concurrentiebeding vast te leggen in een bepaalde tijd contract. De zwaarwegende reden moet in de overeenkomst worden omschreven en bij handhaving van het beding ook aanwezig zijn. 

Indien de werkgever aantasting van de bedrijfsbelangen vreest als de werknemer bij een concurrerend bedrijf in dienst zou treden, is het raadzaam een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om schade die zou kunnen ontstaan er door het doorgeven van kennis en ervaring opgedaan met fabricageprocessen, kennis van het relatiebestand en kennis van de manier waarop prijzen worden gecalculeerd. 

Het concurrentiebeding verbiedt de werknemer om na beëindiging van het dienstverband voor een soortgelijke onderneming als de onderneming van de ex-werkgever te werken. Dit beding kan bijvoorbeeld worden opgelegd aan werknemers die inzicht verkrijgen in concurrentiegevoelige informatie of in wie de werkgever veel investeert. Een concurrentiebeding moet volgens de wet schriftelijk, in een overeenkomst tussen werknemer en werkgever worden vastgelegd. Het concurrentiebeding dient zoveel mogelijk te worden afgestemd op de specifieke belangen die de werkgever wil beschermen na afloop van het dienstverband. 

De waarborg voor een werknemer zit in de mogelijkheid om het beding te laten toetsen door een rechter. De rechter kan het beding na een belangenafweging geheel of gedeeltelijk vernietigen, matigen of de werkgever een financiële compensatie opleggen. 

De werkgever kan ook kiezen voor een relatiebeding. Dit beding verbiedt de werknemer na beëindiging van het dienstverband voor relaties (klanten, prospects, samenwerkende ondernemingen en dergelijke) te werken. Net als bij het concurrentiebeding geldt dat een relatiebeding in principe niet mogelijk is bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij hiervoor zwaarwegende bedrijfsbelangen gelden. Bij het aangaan van een relatiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het belangrijk om dit zwaarwegende bedrijfsbelang te onderbouwen in het relatiebeding. 

Voor beide bedingen geldt dat er een geldigheidsduur moet worden afgesproken. Daarnaast kan de werkgever aangeven voor welk geografisch gebied of voor welke werkgevers of relaties het beding geldt. 

Nevenwerkzaamheden 
Het kan de werknemer ook worden verboden om tijdens het dienstverband zonder toestemming van de werkgever betaald dan wel onbetaald nevenwerkzaamheden te verrichten voor zichzelf of derden. Parttime medewerkers mogen doorgaans wel voor een werkgever (in een andere branche) werkzaam zijn. 

Het is aan te raden om aan overtreding van deze voorwaarden een boetebeding te verbinden. 

Bij functiewijziging en het aangaan van bijv. een nieuw (onbepaalde tijd) contract dient er in de meeste gevallen opnieuw een beding te worden gesloten, op zijn minst dient het oude beding opnieuw te worden bevestigd. 

Praktijkadvies 
De wet biedt de mogelijkheid dit soort extra afspraken te maken tussen werkgever en werknemer. Denkt u echter wel terdege na over het nut en de noodzaak van een dergelijk beding. Het moet wel zin hebben en dienen ter bescherming van reële belangen van de werkgever. Maak er geen automatisme van om dit bij iedere werknemer vast te leggen. 

Zo zal een concurrentiebeding voor een winkelmeisje, dat uitsluitend op de koopavond en zaterdag werkt, waarschijnlijk buiten proportie zijn. Maar voor de bedrijfsleider of de verkoopspecialist zou het wel zinvol kunnen zijn. 

Win eventueel advies in bij uw vertegenwoordigende organisatie, vakvereniging of WTG.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Concurrentie- of relatiebeding 

Belangrijk om op te nemen in een arbeidscontract… 

Een concurrentiebeding is in feite alleen mogelijk wanneer er een onbepaalde tijd contract afgesloten wordt. Het is alleen met zwaarwegende gronden mogelijk om een concurrentiebeding vast te leggen in een bepaalde tijd contract. De zwaarwegende reden moet in de overeenkomst worden omschreven en bij handhaving van het beding ook aanwezig zijn. 

Indien de werkgever aantasting van de bedrijfsbelangen vreest als de werknemer bij een concurrerend bedrijf in dienst zou treden, is het raadzaam een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om schade die zou kunnen ontstaan er door het doorgeven van kennis en ervaring opgedaan met fabricageprocessen, kennis van het relatiebestand en kennis van de manier waarop prijzen worden gecalculeerd. 

Het concurrentiebeding verbiedt de werknemer om na beëindiging van het dienstverband voor een soortgelijke onderneming als de onderneming van de ex-werkgever te werken. Dit beding kan bijvoorbeeld worden opgelegd aan werknemers die inzicht verkrijgen in concurrentiegevoelige informatie of in wie de werkgever veel investeert. Een concurrentiebeding moet volgens de wet schriftelijk, in een overeenkomst tussen werknemer en werkgever worden vastgelegd. Het concurrentiebeding dient zoveel mogelijk te worden afgestemd op de specifieke belangen die de werkgever wil beschermen na afloop van het dienstverband. 

De waarborg voor een werknemer zit in de mogelijkheid om het beding te laten toetsen door een rechter. De rechter kan het beding na een belangenafweging geheel of gedeeltelijk vernietigen, matigen of de werkgever een financiële compensatie opleggen. 

De werkgever kan ook kiezen voor een relatiebeding. Dit beding verbiedt de werknemer na beëindiging van het dienstverband voor relaties (klanten, prospects, samenwerkende ondernemingen en dergelijke) te werken. Net als bij het concurrentiebeding geldt dat een relatiebeding in principe niet mogelijk is bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij hiervoor zwaarwegende bedrijfsbelangen gelden. Bij het aangaan van een relatiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het belangrijk om dit zwaarwegende bedrijfsbelang te onderbouwen in het relatiebeding. 

Voor beide bedingen geldt dat er een geldigheidsduur moet worden afgesproken. Daarnaast kan de werkgever aangeven voor welk geografisch gebied of voor welke werkgevers of relaties het beding geldt. 

Nevenwerkzaamheden 
Het kan de werknemer ook worden verboden om tijdens het dienstverband zonder toestemming van de werkgever betaald dan wel onbetaald nevenwerkzaamheden te verrichten voor zichzelf of derden. Parttime medewerkers mogen doorgaans wel voor een werkgever (in een andere branche) werkzaam zijn. 

Het is aan te raden om aan overtreding van deze voorwaarden een boetebeding te verbinden. 

Bij functiewijziging en het aangaan van bijv. een nieuw (onbepaalde tijd) contract dient er in de meeste gevallen opnieuw een beding te worden gesloten, op zijn minst dient het oude beding opnieuw te worden bevestigd. 

Praktijkadvies 
De wet biedt de mogelijkheid dit soort extra afspraken te maken tussen werkgever en werknemer. Denkt u echter wel terdege na over het nut en de noodzaak van een dergelijk beding. Het moet wel zin hebben en dienen ter bescherming van reële belangen van de werkgever. Maak er geen automatisme van om dit bij iedere werknemer vast te leggen. 

Zo zal een concurrentiebeding voor een winkelmeisje, dat uitsluitend op de koopavond en zaterdag werkt, waarschijnlijk buiten proportie zijn. Maar voor de bedrijfsleider of de verkoopspecialist zou het wel zinvol kunnen zijn. 

Win eventueel advies in bij uw vertegenwoordigende organisatie, vakvereniging of WTG.