Bepalingen in de arbeidsovereenkomst 

Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Om geen verschil van mening te laten bestaan over de inhoud van de arbeidsovereenkomst is het raadzaam om de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Volgens de wet dient de werkgever aan de werknemer in elk geval de onderstaande onderwerpen schriftelijk te bevestigen: 

 1. Naam en woonplaats van partijen; 
 2. De plaats of plaatsen, waar de arbeid wordt verricht; 
 3. De functie van de werknemer of het soort werk dat gedaan moet worden; 
 4. De datum van indiensttreding; 
 5. De duur van de arbeidsovereenkomst: bijv. bepaalde tijd of onbepaalde tijd; 
 6. De aanspraak op vakantiedagen of de wijze van berekenen daarvan; 
 7. Opzegtermijn; Het loon en de termijn van uitbetaling; 
 8. De gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week; 
 9. Of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling; 
 10. Diverse onderwerpen bij detachering in het buitenland voor langer dan een maand; 
 11. De van toepassing zijnde CAO, voor u dus de CAO voor de Technische Groothandel. 

Zie in aanvulling hierop ook de CAO: Artikel 16.

Overige onderwerpen 

Als werkgever kun je ook nog enkele andere onderwerpen in de arbeidsovereenkomst opnemen:

Praktijkadvies 

Wettelijk is de werkgever verplicht de gemaakte afspraken binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden aan de werknemer te bevestigen. Ter voorkoming van onduidelijkheden en problemen raden wij u dringend aan de arbeidsovereenkomst, met daarin alle gemaakte afspraken opgenomen, vóór de aanvang van de werkzaamheden op te stellen en door beide partijen te laten ondertekenen. 

Print dit artikel E-mail dit artikel

Bepalingen in de arbeidsovereenkomst 

Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Om geen verschil van mening te laten bestaan over de inhoud van de arbeidsovereenkomst is het raadzaam om de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Volgens de wet dient de werkgever aan de werknemer in elk geval de onderstaande onderwerpen schriftelijk te bevestigen: 

 1. Naam en woonplaats van partijen; 
 2. De plaats of plaatsen, waar de arbeid wordt verricht; 
 3. De functie van de werknemer of het soort werk dat gedaan moet worden; 
 4. De datum van indiensttreding; 
 5. De duur van de arbeidsovereenkomst: bijv. bepaalde tijd of onbepaalde tijd; 
 6. De aanspraak op vakantiedagen of de wijze van berekenen daarvan; 
 7. Opzegtermijn; Het loon en de termijn van uitbetaling; 
 8. De gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week; 
 9. Of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling; 
 10. Diverse onderwerpen bij detachering in het buitenland voor langer dan een maand; 
 11. De van toepassing zijnde CAO, voor u dus de CAO voor de Technische Groothandel. 

Zie in aanvulling hierop ook de CAO: Artikel 16.

Overige onderwerpen 

Als werkgever kun je ook nog enkele andere onderwerpen in de arbeidsovereenkomst opnemen:

Praktijkadvies 

Wettelijk is de werkgever verplicht de gemaakte afspraken binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden aan de werknemer te bevestigen. Ter voorkoming van onduidelijkheden en problemen raden wij u dringend aan de arbeidsovereenkomst, met daarin alle gemaakte afspraken opgenomen, vóór de aanvang van de werkzaamheden op te stellen en door beide partijen te laten ondertekenen.