Modelbrieven en bijzondere bepalingen in de arbeidsovereenkomst 

Zodra werkgever en medewerker het met elkaar eens zijn over de samenwerking, dan is het zaak de afspraken goed en duidelijk vast te leggen. Deels verplicht de wet de werkgever om een aantal basiszaken vast te leggen en aan de medewerker te bevestigen. Daarnaast kunnen er nog diverse andere afspraken gemaakt zijn: leg deze goed vast. 

Binnen dit onderwerp en elders op diverse plaatsen in de Toolkit treft u voorbeelden en modellen aan die u hierbij kunt gebruiken. 

Ook vindt u in deze Toolkit onder "Arbeidsrechtelijke Modellen en Voorbeelden" een overzicht van door de WTG uitgewerkte arbeidsrechtelijke teksten. Via doorklikken naar de WTG-site kunt u deze modellen verkrijgen. 

Arbeidsovereenkomst: 

Praktijkadvies 1: De wet schrijft voor, dat de bevestiging binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden dient te gebeuren. Om iedere onduidelijkheid en mogelijke discussie voor te zijn, raden wij u dringend aan ervoor te zorgen, dat er een door werkgever én medewerker ondertekende arbeidsovereenkomst op tafel ligt voordat de medewerker bij u met zijn werkzaamheden begint.

Praktijkadvies 2: Het zal duidelijk zijn: Bij een nieuwe indiensttreding moeten afspraken gemaakt en vastgelegd worden. Maar denkt u daar ook aan bij een promotie, overplaatsing, o.i.d. van een medewerker en bij de verlenging van het dienstverband voor bepaalde tijd! Bestaande afspraken gaan niet altijd zo maar mee over naar de nieuwe situatie, hoewel dat soms niet meer dan logisch lijkt. Wijzigingen moeten binnen een maand aan de medewerker worden medegedeeld, behalve wanneer het gaat om wijzigingen van de wet, de cao of andere collectieve regelingen. 

Drie  voorbeelden: 

  1. Een vertegenwoordiger heeft de beschikking over een auto van de zaak. Hij krijgt binnenkort een binnenfunctie als medewerker marketing en hoeft daarvoor nauwelijks meer te reizen. Wat doet u met de auto? Wat is het antwoord? 
  2. De bedrijfsleider heeft voor u een cruciale rol en met hem maakte u indertijd afspraken over een concurrentiebeding. Hij wordt nu hoofdvertegenwoordiger, het concurrentiebeding gaat niet automatisch over op de nieuwe functie. Dus indien u het ook dan nog nodig vindt: opnieuw bespreken en vastleggen! Daarnaast mag er vanaf 1-1-2015 geen concurrentiebeding meer worden afgesproken in een bepaalde tijd contract. 
  3. Een medewerker heeft een overeenkomst voor 40 uur voor de bepaalde tijd van een jaar. U wilt de overeenkomst verlengen maar de medewerker nog maar 32 uur per week laten werken. U dient de wijziging 1 maand voor einde van de bepaalde tijd aan te zeggen bij gebreke waarvan de oude voorwaarden in de verlenging zullen gelden.
Print dit artikel E-mail dit artikel

Modelbrieven en bijzondere bepalingen in de arbeidsovereenkomst 

Zodra werkgever en medewerker het met elkaar eens zijn over de samenwerking, dan is het zaak de afspraken goed en duidelijk vast te leggen. Deels verplicht de wet de werkgever om een aantal basiszaken vast te leggen en aan de medewerker te bevestigen. Daarnaast kunnen er nog diverse andere afspraken gemaakt zijn: leg deze goed vast. 

Binnen dit onderwerp en elders op diverse plaatsen in de Toolkit treft u voorbeelden en modellen aan die u hierbij kunt gebruiken. 

Ook vindt u in deze Toolkit onder "Arbeidsrechtelijke Modellen en Voorbeelden" een overzicht van door de WTG uitgewerkte arbeidsrechtelijke teksten. Via doorklikken naar de WTG-site kunt u deze modellen verkrijgen. 

Arbeidsovereenkomst: 

Praktijkadvies 1: De wet schrijft voor, dat de bevestiging binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden dient te gebeuren. Om iedere onduidelijkheid en mogelijke discussie voor te zijn, raden wij u dringend aan ervoor te zorgen, dat er een door werkgever én medewerker ondertekende arbeidsovereenkomst op tafel ligt voordat de medewerker bij u met zijn werkzaamheden begint.

Praktijkadvies 2: Het zal duidelijk zijn: Bij een nieuwe indiensttreding moeten afspraken gemaakt en vastgelegd worden. Maar denkt u daar ook aan bij een promotie, overplaatsing, o.i.d. van een medewerker en bij de verlenging van het dienstverband voor bepaalde tijd! Bestaande afspraken gaan niet altijd zo maar mee over naar de nieuwe situatie, hoewel dat soms niet meer dan logisch lijkt. Wijzigingen moeten binnen een maand aan de medewerker worden medegedeeld, behalve wanneer het gaat om wijzigingen van de wet, de cao of andere collectieve regelingen. 

Drie  voorbeelden: 

  1. Een vertegenwoordiger heeft de beschikking over een auto van de zaak. Hij krijgt binnenkort een binnenfunctie als medewerker marketing en hoeft daarvoor nauwelijks meer te reizen. Wat doet u met de auto? Wat is het antwoord? 
  2. De bedrijfsleider heeft voor u een cruciale rol en met hem maakte u indertijd afspraken over een concurrentiebeding. Hij wordt nu hoofdvertegenwoordiger, het concurrentiebeding gaat niet automatisch over op de nieuwe functie. Dus indien u het ook dan nog nodig vindt: opnieuw bespreken en vastleggen! Daarnaast mag er vanaf 1-1-2015 geen concurrentiebeding meer worden afgesproken in een bepaalde tijd contract. 
  3. Een medewerker heeft een overeenkomst voor 40 uur voor de bepaalde tijd van een jaar. U wilt de overeenkomst verlengen maar de medewerker nog maar 32 uur per week laten werken. U dient de wijziging 1 maand voor einde van de bepaalde tijd aan te zeggen bij gebreke waarvan de oude voorwaarden in de verlenging zullen gelden.