Indiensttreding, checklist 

Bij de indiensttreding van een nieuwe werknemer moeten de gemaakte afspraken worden bevestigd en vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Voor de fiscus dient u gegevens vast te leggen over uw werknemers, u heeft gegevens van uw werknemer nodig voor een correcte salarisbetaling, etcetera. Handig is om met een checklist bij te houden welke gegevens en documenten u nodig hebt. Zie bijlage voor een voorbeeld van een checklist.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Indiensttreding, checklist 

Bij de indiensttreding van een nieuwe werknemer moeten de gemaakte afspraken worden bevestigd en vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Voor de fiscus dient u gegevens vast te leggen over uw werknemers, u heeft gegevens van uw werknemer nodig voor een correcte salarisbetaling, etcetera. Handig is om met een checklist bij te houden welke gegevens en documenten u nodig hebt. Zie bijlage voor een voorbeeld van een checklist.