Deeltijdwerk 

Van tevoren overwegen: 

 • Hoeveel arbeidsuur per week is noodzakelijk; 
 • Vast of flexibel aantal arbeidsuren per week/kwartaal/jaar;
 • CAO Artikel 20 Deeltijdwerk;
 • Seizoensinvloeden 
 • Welke dagen en/of dagdelen 
 • Welke opleidingen 

Werknemers hebben het recht om deeltijd te werken. Een werkgever moet niet alleen een verzoek om vermindering, maar ook om uitbreiding van de arbeidsduur honoreren. Een verzoek hoeft door de werkgever niet gehonoreerd te worden als zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten.

Let op:
Het is verboden om onderscheid te maken tussen werknemers op grond van arbeidsduur. Dit betekent dat werknemers die parttime werkzaam zijn naar evenredigheid van arbeidstijd recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als fulltime werknemers. 

Let op: 
In artikel 20.4 van de CAO wordt aangehaakt op de Wet Aanpassing Arbeidsduur; onder bepaalde voorwaarden is het de werknemer toegestaan het aantal uren per week te verhogen of te verlagen. De aanvraag daartoe moet tijdig bij de werkgever zijn ingediend. Deze dient tenminste één maand voor de bedoelde ingangsdatum te hebben gereageerd; bij niet tijdige reactie is het voorstel akkoord bevonden. 

NB: Leg de afspraken voor aanvang van het dienstverband vast in een arbeidsovereenkomst. Bij mondelinge afspraken, waarover naderhand problemen ontstaan, zal de rechter uitgaan van de feitelijke situatie bijvoor­beeld aan de hand van de loonstroken. 

Oproep- en afroepkrachten vallen niet onder het begrip deeltijdwerkers. 

In het thema "Werktijden, vakantie en verlof" gaan wij meer en detail in op verschillende aspecten van werktijden, het aanpassen van werktijden, et cetera. 

Print dit artikel E-mail dit artikel

Deeltijdwerk 

Van tevoren overwegen: 

 • Hoeveel arbeidsuur per week is noodzakelijk; 
 • Vast of flexibel aantal arbeidsuren per week/kwartaal/jaar;
 • CAO Artikel 20 Deeltijdwerk;
 • Seizoensinvloeden 
 • Welke dagen en/of dagdelen 
 • Welke opleidingen 

Werknemers hebben het recht om deeltijd te werken. Een werkgever moet niet alleen een verzoek om vermindering, maar ook om uitbreiding van de arbeidsduur honoreren. Een verzoek hoeft door de werkgever niet gehonoreerd te worden als zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten.

Let op:
Het is verboden om onderscheid te maken tussen werknemers op grond van arbeidsduur. Dit betekent dat werknemers die parttime werkzaam zijn naar evenredigheid van arbeidstijd recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als fulltime werknemers. 

Let op: 
In artikel 20.4 van de CAO wordt aangehaakt op de Wet Aanpassing Arbeidsduur; onder bepaalde voorwaarden is het de werknemer toegestaan het aantal uren per week te verhogen of te verlagen. De aanvraag daartoe moet tijdig bij de werkgever zijn ingediend. Deze dient tenminste één maand voor de bedoelde ingangsdatum te hebben gereageerd; bij niet tijdige reactie is het voorstel akkoord bevonden. 

NB: Leg de afspraken voor aanvang van het dienstverband vast in een arbeidsovereenkomst. Bij mondelinge afspraken, waarover naderhand problemen ontstaan, zal de rechter uitgaan van de feitelijke situatie bijvoor­beeld aan de hand van de loonstroken. 

Oproep- en afroepkrachten vallen niet onder het begrip deeltijdwerkers. 

In het thema "Werktijden, vakantie en verlof" gaan wij meer en detail in op verschillende aspecten van werktijden, het aanpassen van werktijden, et cetera.