Indiensttreding 

Indien besloten is tot het aanstellen van een nieuwe medewerker, dan moet er een aantal stappen gezet worden. De belangrijkste daarvan zijn: 

 • de bevestiging van indiensttreding (arbeidsovereenkomst) en de daarbij gemaakte afspraken;
 • de administratieve verwerking, personeels- en salarisadministratie; 
 • het opzetten van een inwerk- en introductieprogramma. 

In dit thema van de Toolkit behandelen wij met u een aantal factoren die onder andere te maken hebben met de aard van het dienstverband: 

 • de mogelijke consequenties van de Wet Werk en Zekerheid 
 • de regels rondom de proeftijd 
 • contractvormen 
 • fulltime of parttime werken 

Ook geven wij u hier voorbeelden van contracten, de opzet van het personeelsdossier en een checklist die u kunt gebruiken bij het proces van indiensttreding. In het volgende thema gaan wij uitgebreider in op een goede personeels- en salarisadministratie, de basis van een goede uitvoering van uw personeelsbeleid. 

Tot slot over indiensttreding, een goede introductie is belangrijk om de nieuwe medewerker snel productief in het team te laten meedraaien. 

Daarnaast voelt de nieuwe medewerker zich sneller op zijn/haar gemak en integreert sneller in het team. De nieuwe collega is direct op de hoogte van de dingen die hij moet weten en krijgt een goed beeld van wat er van hem verwacht wordt. 

Een goede introductie laat duidelijk zien dat u betrokken bent bij uw medewerkers en draagt bij aan minder verloop in de eerste weken.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Indiensttreding 

Indien besloten is tot het aanstellen van een nieuwe medewerker, dan moet er een aantal stappen gezet worden. De belangrijkste daarvan zijn: 

 • de bevestiging van indiensttreding (arbeidsovereenkomst) en de daarbij gemaakte afspraken;
 • de administratieve verwerking, personeels- en salarisadministratie; 
 • het opzetten van een inwerk- en introductieprogramma. 

In dit thema van de Toolkit behandelen wij met u een aantal factoren die onder andere te maken hebben met de aard van het dienstverband: 

 • de mogelijke consequenties van de Wet Werk en Zekerheid 
 • de regels rondom de proeftijd 
 • contractvormen 
 • fulltime of parttime werken 

Ook geven wij u hier voorbeelden van contracten, de opzet van het personeelsdossier en een checklist die u kunt gebruiken bij het proces van indiensttreding. In het volgende thema gaan wij uitgebreider in op een goede personeels- en salarisadministratie, de basis van een goede uitvoering van uw personeelsbeleid. 

Tot slot over indiensttreding, een goede introductie is belangrijk om de nieuwe medewerker snel productief in het team te laten meedraaien. 

Daarnaast voelt de nieuwe medewerker zich sneller op zijn/haar gemak en integreert sneller in het team. De nieuwe collega is direct op de hoogte van de dingen die hij moet weten en krijgt een goed beeld van wat er van hem verwacht wordt. 

Een goede introductie laat duidelijk zien dat u betrokken bent bij uw medewerkers en draagt bij aan minder verloop in de eerste weken.