Veelgestelde vragen

Een student heeft in mijn bedrijf stage gelopen en dat is goed bevallen. Ik wil haar nu een dienstverband aanbieden. Kan ik dan nog een proeftijd met haar afspreken?
De proeftijd is door de wetgever bedoeld als periode, dat werkgever en werknemer in de werksituatie kennis met elkaar kunnen maken, dat zij kunnen ervaren of de werknemer in de functie past, of de werkzaamheden bij haar passen. Indien deze student tijdens haar stage bijv. bij u als telefoniste/receptioniste heeft gewerkt en u haar nu wilt aannemen als medewerker boekhouding, dan heeft de bedoelde kennismaking in die functie nog niet plaatsgevonden. In dat geval kunt u een proeftijd met haar afspreken. Indien u haar nu echter een contract wilt aanbieden als telefoniste/receptioniste, dan kent u haar kwaliteiten intussen wel, een proeftijd is dan niet meer op zijn plaats. De proeftijd dient u in de arbeidsovereenkomst te vermelden!

NB. In de FAQ-rubriek wordt deze vraag slechts op hoofdpunten besproken. Indien u in de praktijk met deze situatie te maken krijgt is het verstandig u nader te laten adviseren over juridische details.

Aansluitend op zijn stage als magazijnmedewerker heeft Peter, tijdens de rest van zijn opleiding bij ons gewerkt via het uitzendbureau. Hij heeft vorige week zijn opleiding afgerond en wij willen hem in dienst nemen op een tijdelijk contract. Is dat nog mogelijk?
Volgens de Wet Werk en Zekerheid mag u met een werknemer 3 aansluitende tijdelijke contracten afsluiten, binnen een periode van 24 maanden. Een periode via het uitzendbureau telt daarbij wel mee, een stage echter niet. Het contract dat u nu met Peter aangaat wordt zijn tweede contract met uw bedrijf, u kunt daarna nog één keer verlengen, mits de totale periode van uitzenden en contract de 24 maanden niet overschrijdt. Controleert u wel tevoren bij het uitzendbureau, dat zij slechts één contract met hem hebben gehad. Soms leidt een onderbreking bij het uitzendbureau (bijv. ziekte of vakantie) tot één of meerdere nieuwe overeenkomst(en) en dient u rekening te houden met meer dan één oud contract. Dit zou kunnen betekenen, dat de werknemer direct voor onbepaalde tijd bij u in dienst treedt. Indien er tussen de opeenvolgende contracten een tussentijd van langer dan 6 maanden heeft gezeten, dan is de keten verbroken en kunt u opnieuw drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met de werknemer aangaan.

Ik vind de wettelijke opzegtermijn van één maand wat kort voor een vertegenwoordiger. Is het mogelijk een langere termijn met een nieuwe werknemer af te spreken?
Ja, u kunt een langere opzegtermijn met uw vertegenwoordiger afspreken. Houdt u er dan wel rekening mee dat de opzegtermijn voor de werkgever in dat geval 2x zolang moet zijn als die voor de werknemer. De opzegtermijn voor de werknemer mag nooit langer mag zijn dan 6 maanden. Zie ook de CAO artikel 18.

Werknemer en werkgever zijn een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van 1 jaar. Er is een proeftijd van een maand bedongen. Het arbeidscontract ligt nog bij de werknemer thuis. Werkgever wil het contract in de tweede week van zijn proeftijd opzeggen. Mag dit per direct?
Nee, zolang het contract niet ondertekend in bezit is van de werkgever, is er geen rechtsgeldige proeftijd overeengekomen. Volgens de wet moet een proeftijd schriftelijk tussen werkgever en werknemer zijn overeengekomen.

Algemeen

 • Een MEAO-scholiere heeft in mijn bedrijf stage gelopen en dat is goed bevallen. Ik wil haar nu een dienstverband aanbieden. Kan ik dan nog een proeftijd met haar afspreken?

  De proeftijd is door de wetgever bedoeld als periode, dat werkgever en werknemer in...

  De proeftijd is door de wetgever bedoeld als periode, dat werkgever en werknemer in de werksituatie kennis met elkaar kunnen maken, dat zij kunnen ervaren of de werknemer in de functie past, of de werkzaamheden bij haar passen. Indien deze jongedame tijdens haar stage bijv. bij u als telefoniste/receptioniste heeft gewerkt en u haar nu wilt aannemen als medewerker boekhouding, dan heeft de bedoelde kennismaking in die functie nog niet plaatsgevonden. In dat geval kunt u een proeftijd met haar afspreken. Indien u haar nu echter een contract wilt aanbieden als telefoniste/receptioniste, dan kent u haar kwaliteiten intussen wel, een proeftijd is dan niet meer op zijn plaats. De proeftijd dient u in de arbeidsovereenkomst te vermelden!

  NB. In de FAQ-rubriek wordt deze vraag slechts op hoofdpunten besproken. Indien u in de praktijk met deze situatie te maken krijgt is het verstandig u nader te laten adviseren over juridische details.

 • Aansluitend op zijn stage als magazijnmedewerker heeft Peter, tijdens de rest van zijn opleiding bij ons gewerkt via het uitzendbureau. Hij heeft vorige week zijn opleiding afgerond en wij willen hem in dienst nemen op een tijdelijk contract. Is dat nog m

  Volgens de zgn. Flexwet mag u met een werknemer 3 aansluitende tijdelijke contracte...

  Volgens de zgn. Flexwet mag u met een werknemer 3 aansluitende tijdelijke contracten afsluiten. Een periode via het uitzendbureau telt daarbij wel mee, een stage echter niet. Het contract dat u nu met Peter aangaat wordt zijn tweede contract met uw bedrijf, u kunt daarna nog één keer verlengen. Controleert u wel tevoren bij het uitzendbureau, dat zij slechts één contract met hem hebben gehad. Soms leidt een onderbreking bij het uitzendbureau (bijv. ziekte of vakantie) tot één of meerdere nieuwe overeenkomst(en) en dient u rekening te houden met meer dan één oud contract. Dit zou kunnen betekenen, dat de werknemer direct voor onbepaalde tijd bij u in dienst treedt. Indien er tussen de opeenvolgende contracten een tussentijd van langer dan 3 maanden (vanaf juli 2015 wordt dit 6 maanden) heeft gezeten, dan is de keten verbroken en kunt u opnieuw drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met de werknemer aangaan. Vanaf juli 2015 wijzigt dit naar maximaal 2 jaar in plaats van 3 jaar.

 • Ik vind de wettelijke opzegtermijn van één maand wat kort voor een vertegenwoordiger. Is het mogelijk een langere termijn met een nieuwe werknemer af te spreken?

  Ja, u kunt een langere opzegtermijn met uw vertegenwoordiger afspreken. Houdt u er ...

  Ja, u kunt een langere opzegtermijn met uw vertegenwoordiger afspreken. Houdt u er dan wel rekening mee, dat de opzegtermijn voor de werknemer nooit langer mag zijn dan 6 maanden. Indien er een afwijkende opzegtermijn wordt afgesproken, dan dient de termijn voor de werkgever tweemaal zo lang te zijn als voor de werknemer. Zie ook de CAO artikelen 18, 46 en bijlage 3.2

 • Werknemer en werkgever zijn een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van zes maanden. Er is een proeftijd van een maand bedongen. Het arbeidscontract ligt nog bij de werknemer thuis. Werkgever wil de werknemer in de tweede week van zijn proeftijd on

  Nee, zolang het contract niet ondertekend in bezit is van de werkgever, is er geen ...

  Nee, zolang het contract niet ondertekend in bezit is van de werkgever, is er geen rechtsgeldige proeftijd overeengekomen. Volgens de wet moet een proeftijd schriftelijk tussen werkgever en werknemer zijn overeengekomen.

 • De looptijd van de laatste CAO voor de Technische Groothandel is verstreken. Er is nog geen nieuwe CAO overeengekomen. Ben ik als werkgever nu vrij de arbeidsvoorwaarden van mijn werknemers aan te passen, ook onder het niveau van de oude CAO?

  Nee, die vrijheid heeft u niet. De oude CAO-bepalingen blijven voor u van kracht. Z...

  Nee, die vrijheid heeft u niet. De oude CAO-bepalingen blijven voor u van kracht. Zelfs als er – onverhoopt – helemaal geen nieuwe CAO zou komen, dan is de laatste CAO voor u een soort minimumniveau voor de arbeidsvoorwaarden. Met medewerkers, die na afloop van de CAO-looptijd in dienst treden kunt u wel afwijkende voorwaarden afspreken mits u geen lid bent van WTG. Als er nadien toch een nieuwe (algemeen verbindend verklaarde) CAO wordt afgesloten dan gaan de bepalingen uit deze CAO ook voor de nieuwe werknemers gelden. Daarmee komen eventueel afwijkende bepalingen te vervallen in elk geval voor de duur van de CAO. NB. In de FAQ-rubriek wordt deze vraag slechts op hoofdpunten besproken. Indien u in de praktijk met deze situatie te maken krijgt is het verstandig u nader te laten adviseren over juridische details.