Secundaire arbeidsvoorwaarden 

De CAO is maatgevend voor het afspreken van de arbeidsvoorwaarden met uw werknemers, maar het staat u vrij om in positieve zin af te wijken van de CAO en afspraken te maken die boven de CAO-bepalingen uitgaan. Houdt u daarbij dan wel rekening met artikel 29 van de CAO: eenmaal gemaakte gunstiger afspraken blijven gehandhaafd, ook bij het in werking treden van nieuwe CAO-bepalingen. 

Ook bij het vaststellen van secundaire arbeidsvoorwaarden zult u meestal de CAO (moeten) volgen. Voor overige uitkeringen (bijv. jubileumuitkering) dient men zich te houden aan de regels van de Werkkostenregeling. 

  • pensioen, zie CAO, Hoofdstuk IV, punt B
  • winstdeling / 13e maand, Hoofdstuk IV, punt A
  • CAO á la Carte regeling, zie CAO art 56.
Print dit artikel E-mail dit artikel

Secundaire arbeidsvoorwaarden 

De CAO is maatgevend voor het afspreken van de arbeidsvoorwaarden met uw werknemers, maar het staat u vrij om in positieve zin af te wijken van de CAO en afspraken te maken die boven de CAO-bepalingen uitgaan. Houdt u daarbij dan wel rekening met artikel 29 van de CAO: eenmaal gemaakte gunstiger afspraken blijven gehandhaafd, ook bij het in werking treden van nieuwe CAO-bepalingen. 

Ook bij het vaststellen van secundaire arbeidsvoorwaarden zult u meestal de CAO (moeten) volgen. Voor overige uitkeringen (bijv. jubileumuitkering) dient men zich te houden aan de regels van de Werkkostenregeling. 

  • pensioen, zie CAO, Hoofdstuk IV, punt B
  • winstdeling / 13e maand, Hoofdstuk IV, punt A
  • CAO á la Carte regeling, zie CAO art 56.