Primaire arbeidsvoorwaarden 

Wij spreken over primaire arbeidsvoorwaarden als het gaat over de directe beloning, waar een rechtstreekse relatie bestaat met de door de medewerker te leveren en geleverde inzet. Deze beloningsvormen zijn voor het overgrote deel vastgelegd in de CAO. Deze bepalingen gelden in de relatie tussen werkgever en medewerker als minimum-voorwaarden: daaronder mag u niet gaan, daarboven afwijken is wel toegestaan. 

Onder primaire arbeidsvoorwaarden verstaan wij: 

 • salaris, zie CAO art. 25 t/m 33
 • vakantietoeslag, zie CAO art. 47
 • salarisdoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, zie CAO art. 49
 • eventueel vast toegekende eindejaarsvergoeding, 13de maand etc., (geen verdere CAO bepalingen). 
 • werktijden, zie CAO art. 34 t/m 42
 • vakantie en verlof, zie CAO art 46
Print dit artikel E-mail dit artikel

Primaire arbeidsvoorwaarden 

Wij spreken over primaire arbeidsvoorwaarden als het gaat over de directe beloning, waar een rechtstreekse relatie bestaat met de door de medewerker te leveren en geleverde inzet. Deze beloningsvormen zijn voor het overgrote deel vastgelegd in de CAO. Deze bepalingen gelden in de relatie tussen werkgever en medewerker als minimum-voorwaarden: daaronder mag u niet gaan, daarboven afwijken is wel toegestaan. 

Onder primaire arbeidsvoorwaarden verstaan wij: 

 • salaris, zie CAO art. 25 t/m 33
 • vakantietoeslag, zie CAO art. 47
 • salarisdoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, zie CAO art. 49
 • eventueel vast toegekende eindejaarsvergoeding, 13de maand etc., (geen verdere CAO bepalingen). 
 • werktijden, zie CAO art. 34 t/m 42
 • vakantie en verlof, zie CAO art 46