Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaardenbeleid 

Bij het vaststellen van uw arbeidsvoorwaardenbeleid is voor een zeer belangrijk deel de geldende CAO voor de Technische Groothandel leidend. 

De CAO is maatgevend voor het afspreken van de arbeidsvoorwaarden, maar het staat elke onderneming vrij in positieve zin af te wijken van de CAO en afspraken te maken die boven de CAO-bepalingen uitgaan. Artikel 29 van de CAO bepaalt overigens dat eenmaal gemaakte gunstiger afspraken gehandhaafd blijven, ook bij het in werking treden van nieuwe CAO-bepalingen. 

Wellicht kijkt u vooral naar de verschillende onderwerpen die u tegenkomt bij arbeidsvoorwaarden. En mogelijk bent u niet eens zo ge├»nteresseerd in een onderscheid naar primaire, secundaire en tertiare voorwaarden. Wij houden deze splitsing in de Toolkit wel aan: er liggen zeer verschillende relaties met de CAO, of de werkgever heeft per categorie andere vrijheidsgraden. 

Bij het vaststellen van de primaire arbeidsvoorwaarden dient de CAO te worden gevolgd. Veel secundaire voorwaarden zijn ook al in de CAO vastgelegd, maar op andere onderdelen kunt u in overleg met uw OR/Personeelsvertegenwoordiging zaken vaststellen. Tot slot, bij de tertiaire voorwaarden gaat het vooral om de fiscale mogelijkheden die een werkgever ertoe brengen dit soort onderwerpen aan zijn medewerkers aan te bieden. 

Met primaire arbeidsvoorwaarden worden de beloningselementen bedoeld die in directe relatie staan met de te leveren inzet:

  • salaris, zie CAO art. 25 t/m 33
  • vakantietoeslag, zie CAO art. 47
  • salarisdoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, zie CAO art. 49
  • eventueel vast toegekende eindejaarsvergoeding, 13de maand etc., (geen verdere CAO bepalingen). 
  • werktijden, zie CAO art. 34 t/m 42. vakantie en verlof, zie CAO art 46.
Print dit artikel E-mail dit artikel

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaardenbeleid 

Bij het vaststellen van uw arbeidsvoorwaardenbeleid is voor een zeer belangrijk deel de geldende CAO voor de Technische Groothandel leidend. 

De CAO is maatgevend voor het afspreken van de arbeidsvoorwaarden, maar het staat elke onderneming vrij in positieve zin af te wijken van de CAO en afspraken te maken die boven de CAO-bepalingen uitgaan. Artikel 29 van de CAO bepaalt overigens dat eenmaal gemaakte gunstiger afspraken gehandhaafd blijven, ook bij het in werking treden van nieuwe CAO-bepalingen. 

Wellicht kijkt u vooral naar de verschillende onderwerpen die u tegenkomt bij arbeidsvoorwaarden. En mogelijk bent u niet eens zo ge├»nteresseerd in een onderscheid naar primaire, secundaire en tertiare voorwaarden. Wij houden deze splitsing in de Toolkit wel aan: er liggen zeer verschillende relaties met de CAO, of de werkgever heeft per categorie andere vrijheidsgraden. 

Bij het vaststellen van de primaire arbeidsvoorwaarden dient de CAO te worden gevolgd. Veel secundaire voorwaarden zijn ook al in de CAO vastgelegd, maar op andere onderdelen kunt u in overleg met uw OR/Personeelsvertegenwoordiging zaken vaststellen. Tot slot, bij de tertiaire voorwaarden gaat het vooral om de fiscale mogelijkheden die een werkgever ertoe brengen dit soort onderwerpen aan zijn medewerkers aan te bieden. 

Met primaire arbeidsvoorwaarden worden de beloningselementen bedoeld die in directe relatie staan met de te leveren inzet:

  • salaris, zie CAO art. 25 t/m 33
  • vakantietoeslag, zie CAO art. 47
  • salarisdoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, zie CAO art. 49
  • eventueel vast toegekende eindejaarsvergoeding, 13de maand etc., (geen verdere CAO bepalingen). 
  • werktijden, zie CAO art. 34 t/m 42. vakantie en verlof, zie CAO art 46.